Uczniowie poznali wyniki egzaminów

Uczniowie ostatnich klas gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych poznali dziś wyniki egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty. CKE opublikowała też zbiorcze wyniki egzaminów

– Egzaminy poszły po prostu dobrze, to dobra informacja. Gratuluję uczniom, chciałbym też podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że egzaminy odbyły się zgodnie z harmonogramem: dyrektorom, nauczycielom i wolontariuszom, którzy nie opuścili uczniów – ocenił minister edukacji Dariusz Piontkowski.

– Egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego nie da się porównać. Miały inną strukturę, na przykład egzamin ósmoklasisty z polskiego sprawdzał nową podstawę programową, zwracaliśmy więc uwagę na retorykę i znajomość lektur. Aż 70 proc. zadań to były zadania otwarte. To istotna różnica w stosunku do egzaminu gimnazjalnego – dodał wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Oto średnie wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym:
język polski – 63 proc.
matematyka – 43 proc.
historia i WOS – 59 proc.
przedmioty przyrodnicze – 49 proc.
język angielski (poziom podstawowy) – 68 proc.
język angielski (poziom rozszerzony) – 53 proc.
język niemiecki (poziom podstawowy) – 51 proc.
język niemiecki (poziom rozszerzony) – 43 proc.

A oto średnie wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty:
język polski – 63 proc.
matematyka – 45 proc.
język angielski – 59 proc.
język niemiecki – 42 proc.

Na egzaminie gimnazjalnym najwyższy wynik, tj. 100 proc., uzyskało:
* historia i WOS –2 455 uczniów (0,7 proc. wszystkich zdających)
* język polski – 1 500 uczniów (0,4 proc.)
* przyroda – 2 015 uczniów (0,6 proc.)
* matematyka – 2 325 uczniów (0,7 proc.)
* język angielski (PP) – 35 613 uczniów (11,9 proc.)
* język angielski (PR) – 13 482 uczniów (4,6 proc.)
* język niemiecki (PP) – 1 035 uczniów (3,5 proc.)
* język niemiecki (PR) – 374 uczniów (5,1 proc.)
1049 uczniów uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90 proc. do 100 proc. możliwych do zdobycia punktów.

Na egzaminie ósmoklasisty najwyższy wynik, tj. 100 proc., uzyskało:
* język polski – 2 084 uczniów (0,6 proc. wszystkich zdających)
* matematyka – 4 911 uczniów (1,4 proc.)
* język angielski – 10 840 uczniów (3,1 proc.)
* język niemiecki – 334 uczniów (2,1 proc.)
6417 uczniów uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90 proc. do 100 proc. możliwych do zdobycia punktów.

To była osiemnasta edycja egzaminu gimnazjalnego i ósma w nowej formula – a tym samym ostatnia, ponieważ gimnazja w tym roku zostaną ostatecznie wygaszone. Jednocześnie to pierwsza edycja egzaminu ósmoklasisty. Podczas egzaminu gimnazjalnego 345 tys. uczniów sprawdziło swoją wiedzę z historii i WOS-u, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka obcego. Na egzaminie ósmoklasisty 372 tys. uczniów zweryfikowało swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podczas testu gimnazjalnego młodzież rozwiązała zadania w ponad 2 mln arkuszy. Zadania zostały sprawdzone przez 7965 egzaminatorów. Podczas egzaminu gimnazjalnego rozwiązano zadania w ponad 1,1 mln arkuszy, które sprawdziło 13875 egzaminatorów.

(PS, GN)