Unia Europejska: Ponad 28 miliardów euro na Erasmus+. Studia, wymiany, szkolenia, bilety kolejowe…

Międzynarodowe wymiany uczniów i studentów, kursy i szkolenia, projekty promujące ekologię i demokrację, a nawet darmowe bilety kolejowe pozwalające młodym ludziom podróżować po kontynencie – to tylko część z inicjatyw, jakie w najbliższych latach sfinansuje UE. Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny budżet programu Erasmus+ na lata 2021-2027. W sumie, program otrzyma ponad 28 mld euro (128 mld zł) na wsparcie osób, które chcą się kształcić i zdobywać nowe doświadczenie

Nowy, odnowiony program, ma dysponować budżetem w wysokości 26,2 mld euro. To znaczący wzrost w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej z budżetem w wysokości 14,7 mld euro (na lata 2014-2020). Środki te zostaną ponadto zwiększone o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE.

– Z zadowoleniem przyjmuję uruchomienie nowego programu Erasmus+, który udowodnił, że jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej – powiedział w czwartek 25 marca podczas prezentacji programu Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. promowania europejskiego stylu życia. – Będzie on nadal oferował możliwości edukacji setkom tysięcy Europejczyków i beneficjentów z krajów stowarzyszonych. Zapewniając zmieniające życie doświadczenie mobilności i wspólnego zrozumienia między Europejczykami, program pomoże nam również zrealizować nasze ambicje dotyczące bardziej sprawiedliwej i zielonej Europy – dodał.

Unia zamierza pieniądze te przeznaczyć na mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 milionów Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

Program ma na celu wsparcie m.in. różnego rodzaju przedsięwzięć ekologicznych i przemian cyfrowych, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

– Fakt, że budżet programu Erasmus+ na kolejne siedem lat wzrósł niemal dwukrotnie, świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji, uczenia się przez całe życie i młodzieży – oceniła Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

– Erasmus+ pozostaje wyjątkowym programem pod względem wielkości, zakresu i globalnego uznania – obejmuje 33 państwa i jest dostępny dla reszty świata dzięki swoim międzynarodowym działaniom. Zachęcam wszystkie organizacje publiczne i prywatne działające w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu do zapoznania się z nowo opublikowanymi zaproszeniami do składania wniosków i do ubiegania się o finansowanie. Dzięki programowi Erasmus+ sprawimy, że Europejski Obszar Edukacji stanie się rzeczywistością – dodała.

Już dziś każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie z pomocą narodowych agencji programu Erasmus+ mających siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem. W Polsce taką agencją jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Z Erasmusa+ można finansować m.in. studia za granicą, staże, praktyki oraz wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia. Z programu mogą skorzystać uczniowie, studenci szkół wyższych oraz studenci kształcenia i szkolenia zawodowego, osoby dorosłe podnoszące swoje kwalifikacje, osoby uczestniczące w wymianach młodzieży, a także pracujące z młodzieżą (w tym trenerzy sportowi). Na tak rozumianą mobilność przeznaczono 70 proc. budżetu programu.

Erasmus+ zainwestuje ponadto w projekty współpracy transgranicznej. Chodzi tu o projekty współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego (np. inicjatywa na rzecz uniwersytetów europejskich); szkołami; kolegiami kształcącymi i szkolącymi nauczycieli (np. akademie nauczycielskie Erasmus+); ośrodkami edukacji dorosłych; organizacjami młodzieżowymi i sportowymi; podmiotami prowadzącymi kształcenie i szkolenie zawodowe (np. centra doskonałości zawodowej); oraz innymi podmiotami działającymi w sferze uczenia się. W ramach Erasmusa+ młodzież otrzyma także darmowe bilety kolejowe pozwalające podróżować po całym kontynencie. To jedna z najbardziej popularnych inicjatyw unijnych.

(PS, GN)