UNICEF, WHO i Czerwony Krzyż radzą, jak chronić dzieci i szkoły przed wirusem

W razie zamknięcia szkoły władze powinny rozważyć możliwość nauki zdalnej przez internet lub emisję treści edukacyjnych w radiu – takie zalecenia w związku z epidemią koronawirusa wydały UNICEF, WHO i Czerwony Krzyż

Międzynarodowe organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym oraz pomocą dla dzieci i młodzieży opublikowały dziś nowe wytyczne dotyczące ochrony dzieci i szkół przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wytyczne zawierają praktyczne wskazówki dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Obejmują także zalecenia dla władz krajowych i lokalnych, w jaki sposób dostosować i wdrożyć plany awaryjne dla placówek edukacyjnych.

Według zaleceń międzynarodowych ekspertów, w przypadku zamknięcia szkoły, władze powinny złagodzić ewentualne negatywne wpływy na naukę i samopoczucie dzieci. Oznacza to, że należy wdrożyć plan zapewniający ciągłość edukacji. Chodzi tu m.in. o możliwość nauki zdalnej przez platformy internetowe czy emisję treści edukacyjnych w radiu.

Plany te powinny również obejmować niezbędne kroki w celu bezpiecznego ponownego otwarcia szkoły.
UNICEF zaleca, aby czas spędzony w domu z powodu zamknięcia szkoły nie był czasem porzucenia nauki i przymusowych wakacji, a został wykorzystany na realizację programu szkolnego i nadrabiania ewentualnych zaległości w nauce.

W sytuacji, gdy szkoła mimo epidemii jest otwarta, należy – zdaniem ekspertów – zapewnić dostęp do informacji oraz ochronę dla dzieci i ich rodzin. Organizacje zalecają, aby:
* Zapewnić dzieciom informację o tym, jak chronić się przed wirusem;
* Promować dobre praktyki higieniczne i zapewnić materiały higieniczne;
* Sprzątać i dezynfekować budynki szkolne, zwłaszcza toalety oraz sanitariaty;
* Usprawnić wentylację i prawidłowy przepływ powietrza w szkołach.

Wytyczne trzech organizacji kierowane są nie tylko do krajów, w których zostały potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Uczniowie, którzy dowiedzą się o metodach prewencji i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa, są bardziej świadomi i mogą przekazać informacje swojej rodzinie, przyjaciołom oraz społeczności lokalnej.

UNICEF zwraca uwagę, że zalecenia dotyczące ochrony uczniów i szkół wdrożone w Gwinei, Liberii i Sierra Leone podczas epidemii eboli w latach 2014-2016 pomogły w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

UNICEF zachęca szkoły, aby – niezależnie od tego, czy są otwarte czy zamknięte – zapewniły uczniom pełne wsparcie. Szkoły powinny dostarczyć informacji o dobrych praktykach higienicznych, ułatwić wsparcie psychologiczne, zwalczać dyskryminację i zachęcać uczniów do życzliwości oraz unikania stereotypów w rozmowach o wirusie.

Wytyczne zawierają także wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci i uczniów. Należy:
* Monitorować stan zdrowia dzieci i nie posyłać ich do szkół, jeśli są chore;
* Zachęcać dzieci do zadawania pytań i wyrażania swoich obaw;
* Kichać i kaszleć zasłaniając usta chusteczką lub łokciem, aby uniknąć dotykania twarzy, oczu, ust i nosa.

Wytyczne UNICEF, WHO i Czerwonego Krzyża można znaleźć tutaj (w języku angielskim).

(PS, GN)