UNICEF: Wojna w Ukrainie spycha miliony dzieci na skraj przepaści

W ciągu roku od wybuchu wojny w Ukrainie dzieci doświadczyły przemocy, strachu, strat i tragedii. Wojna naznaczyła każdy aspekt ich życia: giną, odnoszą rany, są zmuszane do opuszczenia swoich domów, porzucenia nauki i pozbawiane życia w bezpiecznym środowisku – przypomniał UNICEF

W celu wsparcia rodzin uchodźczych przybywających po 24 lutego 2022 r. do Polski UNICEF utworzył w naszym kraju Biuro ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców. Organizacja współpracuje z władzami krajowymi i samorządowymi, a także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, edukację i zdrowie.

– Dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, bliskich, przyjaciół, szkół. Zostawiły za sobą wszystko, co znały do tej pory – powiedział Rashed Mustafa, koordynator krajowy Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. – Rok temu musieliśmy działać szybko, aby stworzyć zespołów reagowania kryzysowego UNICEF, którego zadaniem jest pomoc ukraińskim dzieciom. Skuteczna pomoc nie byłaby jednak możliwa bez silnego partnerstwa z polskim rządem i społeczeństwem obywatelskim. Po 12 miesiącach wojna i kryzys uchodźczy są dalekie od zakończenia, a rodziny w trudnej sytuacji wciąż potrzebują naszego wsparcia – dodał.

Zbiórki organizowane przez UNICEF wsparło kilkadziesiąt tysięcy darczyńców, a ponad 15 tysięcy osób podpisało petycję o zakończenie wojny w Ukrainie. W akcje pomocowe włączyły się również szkoły zrzeszone w Klubie Szkół UNICEF, które organizowały zbiórki na rzecz pomocy Ukrainie. W pomoc dla Ukrainy zaangażowało się również ponad 200 firm.

Od eskalacji wojny w lutym 2022 r. w siedmiu centrach wsparcia „Blue Dot” kierowanych przez UNICEF udzielono ponad 530 000 porad dzieciom i rodzinom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Pomoc ta obejmuje wsparcie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, korzystanie z przestrzeni przyjaznej dzieciom, ochronę dzieci oraz informacje na temat opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwa i transportu.

Ponad 920 000 dzieci i nastolatków korzysta z możliwości edukacyjnych. Pomoc ta obejmuje edukację formalną w szkołach i przedszkolach, zajęcia pozalekcyjne podczas letnich i zimowych obozów, a także centra edukacyjne, w których uczniowie mogą kontynuować online naukę według ukraińskiego programu nauczania i uczestniczyć w lekcjach języka polskiego.

Ponad 450 000 dzieci i opiekunów otrzymało pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego w ramach naszych programów, również za pośrednictwem psychologów i psychiatrów mówiących w języku ukraińskim i zapewniających specjalistyczną terapię;

UNICEF współpracuje też z partnerami, aby zapewnić ponad 365 000 kobiet i dzieci niezbędne środki ochrony zdrowia, w tym apteczki pierwszej pomocy, a także dostęp do opieki zdrowotnej.

Jak podkreśliła organizacja, wojna ma druzgocący wpływ na zdrowie psychiczne. Szacuje się, że 1,5 mln ukraińskich dzieci jest narażonych na depresję, stany lękowe, zespół stresu pourazowego oraz inne zaburzenia zdrowia psychicznego o potencjalnie długofalowych skutkach.

W Ukrainie znacznie utrudniony jest dostęp do podstawowych usług medycznych. Ponad 1000 placówek medycznych zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez ostrzały i naloty, w których giną lub zostają ranni pacjenci, w tym dzieci oraz personel medyczny, co prowadzi do utrudnień w dostępie do opieki zdrowotnej. Tysiące dzieci uciekających przed wojną w całym kraju nie otrzymało niezbędnych szczepionek, które chroniłyby je przed polio, odrą, błonicą i innymi zagrażającymi życiu chorobami.

Wojna przerwała edukację ponad 5 mln dzieci, odbierając im poczucie bezpieczeństwa, normalności i nadziei, jakie zapewnia szkolna klasa. Ograniczony dostęp do szkół nastąpił po 2 latach straconej nauki z powodu pandemii COVID-19. Dla dzieci ze wschodniej Ukrainy edukacja nie przebiega normalnie od ponad 8 lat.

W Ukrainie, od 24 lutego 2022 roku, dzięki wsparciu społeczności międzynarodowej UNICEF zapewnił przybory szkolne 770 000 dzieci a 1,4 mln zostało objętych formalną lub nieformalną edukacją. Wsparcie psychologiczne otrzymało 2,9 mln dzieci i ich opiekunów oraz pomoc dla ofiar przemocy ze względu na płeć dla 352 000 kobiet i dzieci. Ponadto, 4,6 mln ludzi otrzymało dostęp do bezpiecznej wody pitnej, a 4,9 mln opiekę zdrowotną. W samej Ukrainie UNICEF dotarł z pomocą finansową do 1,4 mln ludzi oraz do prawie 48 000 gospodarstw domowych w krajach, które przyjęły uchodźców.

UNICEF po raz kolejny zaapelował o bezpieczny, szybki i niezakłócony dostęp do pomocy humanitarnej, zakończenie ataków na dzieci i infrastrukturę, od której są zależne, w tym szkoły, szpitale oraz systemy wodno-kanalizacyjne; unikanie wykorzystywania szkół w tym konflikcie; oraz zaprzestanie używania materiałów wybuchowych na obszarach zaludnionych, ponieważ są one bezpośrednio odpowiedzialne za zabijanie i okaleczanie setek dzieci. Przede wszystkim, UNICEF kontynuuje działanie na rzecz zakończenia działań wojennych.

UNICEF potrzebuje 1,1 mld dolarów, aby odpowiedzieć na najpilniejsze oraz długofalowe potrzeby 9,4 mln ludzi, w tym 4 mln dzieci bezpośrednio dotkniętych skutkami wojny w kraju i poza granicami Ukrainy. Środki te umożliwią UNICEF świadczenie, utrzymywanie i rozszerzanie kluczowych usług w zakresie zdrowia, żywienia, ochrony dzieci, przemocy ze względu na płeć, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochrony socjalnej, a także rządowych działań pomocowych i naprawczych. Umożliwią nam również przygotowanie się na dodatkowe przesiedlenia wewnętrzne i migracje uchodźców.

(PS, GN)

fot. UNICEF