UODO: Kronika XIII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

„Wzrosła liczba uczniów, którzy wiedzą więcej o ochronie danych osobowych. W tym roku szkolnym ponad 47 tys. uczniów brało udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i wydarzeniach tematycznych zorganizowanych w XIII edycji programu edukacyjnego >>Twoje dane – Twoja sprawa<<. To o trzy tysiące więcej niż w poprzedniej edycji tego programu” – podał Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W roku szkolnym 2022/2023 w programie edukacyjnym UODO wzięło udział 276 szkół, które zrealizowały ponad 4 000 inicjatyw (lekcji i wydarzeń tematycznych) – w tym 305 z okazji XVII Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ponad 47 tys. uczniów brało udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i wydarzeniach tematycznych. Ponad 3,2 tys. nauczycieli zostało przeszkolonych i zaangażowanych w działania, aby idea ochrony prywatności i danych osobowych stanowiła ważny element szkolnej edukacji.

– Tak szerokie zainteresowanie szkół udziałem w programie oraz ogromna liczba zrealizowanych inicjatyw udowadnia, że edukacja w zakresie ochrony danych osobowych jest niezwykle potrzebna – podsumowała Marta Mikołajczyk, koordynatorka programu w UODO.

„Kończąca się edycja programu obfitowała w liczne wydarzenia skierowane do uczniów i nauczycieli oraz z ich udziałem. Zrealizowano m.in. szkolenia i webinaria, w tym z cyklu „RODO w szkolnej ławce”. Odpowiednią dawkę wiedzy przekazano nauczycielom – szkolnym koordynatorom programu, aby mogli podzielić się nią w gronie pedagogicznym. Dużą popularnością wśród uczniów cieszył się cykl webinarów tematycznych pn.  #ODOlekcje. Tematykę tych spotkań dobrano tak, aby była dla uczestników angażująca i użyteczna. Kontynuowano poradnictwo dla nauczycieli i uczniów w postaci cyklu porad „Warto wiedzieć…” – czytamy m.in. w podsumowaniu XIII edycji programu.

„Z entuzjazmem odpowiedzieli także na zaproszenie Prezesa UODO do angażowania się w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, przygotowując pod opieką nauczycieli, wiele inicjatyw, które zaadresowano zarówno do społeczności szkolnej, jak i społeczności lokalnej. Szkoły i uczniowie wzięli udział w konkursach zorganizowanych w ramach programu” – wskazuje Urząd.

(GN)

UODO: Wręczono nagrody dla laureatów konkursów w XIII edycji programu “Twoje Dane Twoja Sprawa”

UODO: Znamy już laureatów tegorocznych konkursów dla szkół oraz uczniów