UODO: Szkoła ukarana za wykorzystywanie odcisków palców uczniów

Karę w wysokości 20 tys. zł zapłaci szkoła podstawowa z Gdańska za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych polegające na przetwarzaniu danych biometrycznych dzieci podczas korzystania przez nie ze szkolnej stołówki. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że uprawnienie do otrzymania obiadu można weryfikować inaczej.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że szkoła przetwarzała dane szczególnych kategorii (dane biometryczne) 680 dzieci bez podstawy prawnej, mogąc jednocześnie zastosować inne formy identyfikacji uczniów.

Za to naruszenie została na szkołę nałożona administracyjna kara pieniężna, a prezes UODO nakazał jej usunięcie danych osobowych przetworzonych do postaci cyfrowej informacji o charakterystycznych punktach linii papilarnych palców dzieci oraz zaprzestanie dalszego zbierania danych osobowych. Zdaniem UODO przetwarzanie danych biometrycznych nie jest niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest identyfikacja uprawnienia dziecka do odebrania obiadu.

„Szkoła może przeprowadzić identyfikację za pomocą innych środków, które nie ingerują tak dalece w prywatność dziecka. Ponadto szkoła umożliwia korzystanie z usług stołówki szkolnej nie tylko za pomocą odcisku linii papilarnych, ale i karty elektronicznej lub na podstawie nazwiska i numeru umowy. Zatem, w Szkole istnieją alternatywne formy identyfikacji uprawnienia dziecka do odebrania obiadu” – stwierdził w decyzji prezes UODO.

Więcej informacji można przeczytać na stronie UODO tutaj. 

(JK, GN)