Upały dają się we znaki. Pierwsze szkoły skracają lekcje

Z powodu upałów Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Lubawie od poniedziałku skróciła lekcje do 30 minut. Podobną decyzję podjęła dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopniciej w Inowrocławiu

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie od poniedziałku do odwołania zajęcia lekcyjne zostały skrócone z 45 do 30 minut, krótsze są też przerwy i czas trwania tzw. godzin pozalekcyjnych.

Jak wynika z komunikatu, dyrektor placówki podjął taką decyzję w związku z panującymi bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, tj. upałami, i po ocenie warunków panujących w salach lekcyjnych.

Dyrektor zobowiązał jednocześnie nauczycieli do obserwowania uczniów w tych trudnych warunkach pogodowych i do pilnowania, żeby dzieci systematycznie piły wodę i – na ile to możliwe – schładzały twarz i ręce w łazienkach szkolnych. Zaapelował do rodziców o zaopatrzenie dzieci w napoje i wodę, ponieważ w czasie pandemii nie mogą one korzystać z poideł szkolnych.

Podobne decyzje podejmują dyrekcje innych szkół.„W związku z prognozowaną w dniach 21-22 czerwca br. falą upałów (zagrożenie 2. stopnia) oraz niemożliwością efektywnego schładzania i wentylowania sal Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopniciej w Inowrocławiu – za zgodą Organu Prowadzącego – informuje, że zajęcia w ww. dniach odbywać się będą wg skróconego planu lekcji (po 30 minut)” – czytamy w komunikacie.

Skrócenie, ograniczenie lub zawieszenie zajęć z powodu upałów umożliwiają w uzasadnionych przypadkach przepisy oświatowe. Dyrektor szkoły może podjąć taką decyzję w uzgodnieniu z tzw. organem prowadzącym, jeżeli uzna, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo temperatura jest zbyt wysoka.

(JK, GN)

Fot: gov.pl

MEN: Zawieszanie zajęć z powodu wysokiej temperatury to ostateczność