W niedzielę 26 maja br. wybieramy Parlament Europejski. Głosuj i decyduj!

W najbliższą niedzielę, 26 maja, Polska oraz wiele innych krajów Unii Europejskiej wyłonią swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Lokale wyborcze w niedziele 26 maja br. będą czynne w godzinach 7-21.

Wyborca, udając się na głosowanie, powinien zabrać dowód osobisty lub inny dokument z fotografią (np. paszport, prawo jazdy, legitymację studencką) – może to być także dokument, który utracił ważność. Aby zagłosować, należy postawić znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce obok jednego nazwiska kandydata na jednej liście wyborczej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat we wszystkich państwach członkowskich UE. To poszczególne kraje decydują o konkretnym dniu wyborów, ale wszędzie głosowanie musi się odbyć w tym samym tygodniu (tegoroczne wybory są przeprowadzane między 23 a 26 maja).

Każdy kraj ma przydzieloną centralnie liczbę przedstawicieli w PE. Najwięcej, bo 96 posłów, wybiorą Niemcy, a najmniej, bo po sześciu – Cypr, Luksemburg i Malta. Wyborcy w Polsce wyłonią 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Listy wyborcze zarejestrowało w naszym kraju dziewięć komitetów, w tym sześć wystawiło kandydatów we wszystkich 13 okręgach wyborczych.

W Parlamencie Europejskim w przyszłej kadencji zasiądzie 705 posłów, o 46 mniej, niż to jest obecnie. To rezultat opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.  Miejsca te zachowano w rezerwie i zostaną rozdzielone między kraje, które ewentualnie w przyszłości przystąpią do Unii Europejskiej. Pozostałe 27 miejsc pozostawionych przez Brytyjczyków rozdzielono między kraje członkowskie (Polsce przypadł w ten sposób jeden dodatkowy mandat).

(PS)

Na zdjęciu: Parada Schumana W Warszawie, 2011 r. Fot. Witold Rozbicki