W niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji (ESP). „Jesteście sercem i duszą naszych szkół”

16 maja przypada Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji (World Education Support Personnel Day).  To święto pracowników oświaty zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach i placówkach.  „Z tej okazji życzymy wszystkim pracownikom administracji i obsługi, kuchni oraz asystentom nauczycieli przede wszystkim dużo zdrowia oraz dobrych i bezpiecznych warunków pracy, uznania ze strony szkolnej społeczności i satysfakcji! Wasza praca jest bardzo ważna! Bez Was przedszkola, szkoły i placówki nie mogłyby funkcjonować: codziennie dbacie o uczniów, ich otoczenie, bezpieczeństwo oraz tworzycie klimat placówki! Dzisiaj odchodzimy Wasze święto razem z Międzynarodówką Edukacyjną, która przygotowała z tej okazji specjalne plakaty wyrażające wdzięczność za to, że jesteście i za Waszą pracę.  Dziękujemy! ” – napisali Bożena Dwornik, przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP oraz Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Pracownicy wspomagający w edukacji to wszyscy pracownicy niepedagogiczni, od obsługi technicznej, pracowników stołówek, administracji szkolnej po asystentów nauczycieli. Do tej grupy w niektórych krajach zaliczani są także doradcy pedagogiczni, zawodowi etc.

„Bez personelu wspomagającego wykonywanie dobrej pracy przez nauczycieli byłoby absolutnie niemożliwe. Współpracują z nauczycielami, aby zapewnić wszystkim uczniom wysokiej jakości edukację. ESP (ang. Education Support Personnel) to serce i dusza naszych szkół. W Dniu ESP świętujemy i doceniamy ich ważną pracę” – podkreślił m.in. w specjalnym liście David Edwards, sekretarz generalny Międzynarodówki Edukacyjnej (EI), zrzeszającej związki zawodowe oświaty i nauki z 178 krajów.

Życzenia prezesa ZNP Sławomira Broniarza:

W swoim liście z okazji Światowego Dnia Pracowników Wspomagających w Edukacji Dawid Edwards zwrócił uwagę, że choć pracownicy niepedagogiczni są jednym z filarów każdego systemu edukacji i są niezbędni dla oświatowego ruchu związkowego, to są często ignorowani i niedoceniani.

Dlatego aby podkreślić ich rolę, doświadczenie i profesjonalizm w zapewnianiu wszystkim wysokiej jakości edukacji, pięć lat temu Międzynarodówka Edukacyjna (EI) zainaugurowała obchody Światowego Dnia Pracowników Wspomagających w Edukacji (ESP).

„Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 widzieliśmy, jak ESP na całym świecie wykraczają poza obowiązki uczniów i rodzin. Byli zajęci wydawaniem posiłków swoim społecznościom, odkażaniem budynków szkolnych, wspieraniem uczenia się na odległość, telefonowaniem w celu sprawdzenia stanu uczniów i nie tylko” – podkreśla Edwards.

Międzynarodówka Edukacyjna zwraca uwagę na problemy tego środowiska m.in. niskie płace i brak stabilnych warunków zatrudnienia.

 „Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni zwiększonym wyzyskiem ESP, brakiem godnych warunków pracy oraz naruszeniem podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych” – napisał sekretarz generalny EI.

„Żądamy, aby rządy zagwarantowały bezpieczne środowisko pracy dla ESP i aby pracownicy niepedagogiczni byli szczepieni w grupach priorytetowych – podkreślił.

(JK)

Fot: AI

Czujemy się zauważeni

Dla Głosu Bożena Dwornik, przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP: 

– Po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni przez Międzynarodówkę Edukacyjną do obchodów Światowego Dnia Pracowników Wspomagających  w Edukacji (ESP). Mam nadzieję, że Dzień przyjmie się także w polskim kalendarzu. Cieszymy się, że jest taki Dzień, bo czujemy się zauważeni. Warto przypominać, że w sferze edukacji, oświaty pracują też osoby, które nie są nauczycielami.

Niestety na co dzień spotkamy się z tym, że do środowiska oświatowego zaliczani są nauczyciele, uczniowie, rodzice, a o nas najczęściej się zapomina. I to w różnych aspektach. Mamy przykład pominięcia pracowników niepedagogicznych przy okazji szczepień przeciwko COVID-19. Mówi się też ostatnio dużo o reformie dotyczącej edukacji włączającej, ale pomija się administrację i obsługę, choć ta reforma dotknie także nas. Jest wiele innych tematów, których się z nami nie omawia.

Tym bardziej jest nam miło, że Międzynarodówka Edukacyjna dostrzegła pracowników niepedagogicznych i postanowiła nas uhonorować.

(Not: JK)