W pięciu województwach rozpoczęły się ferie zimowe

Od poniedziałku, 17 stycznia br. uczniowie z pięciu województw rozpoczęli zimowy wypoczynek. Jako pierwsi na ferie wyjadą dzieci i młodzież z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. MEiN, MZ i GIS przygotowały wytyczne dla organizatorów zimowych wyjazdów. Podano w nich, że dzieci i młodzież biorące udział w wypoczynku muszą być zdrowe, zaopatrzone przez rodziców w maseczki i w środek antybakteryjny. Grupy uczestników nie mogą przekraczać 15 lub 20 osób.

W roku szkolnym 2021/2022 ferie zimowe organizowane są w następujących terminach:

>> 17-30 stycznia 2022 r.  (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

>> 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

>> 31 stycznia –13 lutego 2022 r. (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie)

>> 14-27 lutego 2022 r. (województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)

Z wytycznych MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 wynika, że grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). “Dopuszcza się inną liczebność w przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny czy świetlicy” – podano.

Uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, “co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”.

Uczestnicy muszą być też przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu społecznego i z przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – będzie od 14 do 19 kwietnia. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku ze względu na epidemię COVID-19 ferie zimowe były w jednym terminie w całym kraju.

(JK, GN)

Fot: MEiN

MEiN opublikowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży