W Polsce powstanie kilkadziesiąt ośrodków SOWA, czyli Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. To małe centra nauki

Ministerstwo nauki i Centrum Nauki Kopernik podpisały umowę na stworzenie miejsc popularyzujących naukę SOWA, czyli Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, które mają zainteresować młodzież tematami naukowymi. Do 2023 ma ich powstać aż 32.

Umowa ta zakłada powołanie “małych centrów nauk” w całej Polsce. Tak zwane SOWY kosztować mają 44 miliony złotych, a w ramach pilotażu już w 2021 roku za 2 miliony złotych powstaną dwie pierwsze Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

– Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności pomogą w budowaniu społecznego zaangażowania w naukę i przyczynią się do jej lepszego rozumienia. Pozwolą przekonać się, że nauka nie jest jedynie zbiorem faktów, tylko sposobem zdobywania wiedzy, poznawania świata i istotną częścią ludzkiej kultury – powiedział minister nauki Wojciech Murdzek.

Nowe “mini-centra” będą wyposażone w interaktywne atrakcje i programy wzorowane na tych z warszawskiego “Kopernika”. CNK podzieli się dobrze wypracowanymi własnymi programami i udostępni je partnerom lokalnym, by oni też mogli je realizować w swoich społecznościach.

SOWY powstaną przy już funkcjonujących instytucjach kultury, takich jak domy kultury, biblioteki, muzea. W każdej placówce będzie się mieścić wystawa oraz Majsternia – przestrzeń swobodnego eksperymentowania, w której odbywać się będą także różnorodne zajęcia.

Na wystawę będzie się składać 15-18 eksponatów, wybranych przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Będą one ukazywać zjawiska, takie jak ruch, światło czy procesy biologiczne.

W grudniu 2020 r. zakończy się projekt pilotażowy. W ramach niego powstanie 8 eksponatów, które zostaną przetestowane przez zwiedzających Centrum Nauki Kopernik. Dwie pierwsze SOWY powstaną w 2021 r, a 30 kolejnych w latach 2022-2023. Konkretne lokalizacje zostaną wyłonione w konkursie dla gmin i powiatów, którego kryteria właśnie są opracowywane.

(JK, GN)

Fot: MNiSzW

Resort nauki przeznaczy 7 mln zł na projekty studenckich kół naukowych