W poszukiwaniu przyszłych liderów: Komisja Europejska ogłasza konkurs ImagineEU dla uczniów szkół średnich

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego przed uczniami z całej Unii Europejskiej otwierają się nowe możliwości poszerzenia wiedzy i zaangażowania się w demokrację UE. Konkurs ImagineEU dotyczący Komisji Europejskiej ma za zadanie zachęcić uczniów do wyruszenia w odkrywczą podróż po meandrach unijnej demokracji. 

 EIO to demokratyczne narzędzie stworzone z myślą o promowaniu aktywnej postawy obywatelskiej i zaangażowania w działania UE. Zachęca obywateli UE do aktywnego kształtowania polityk unijnych i udziału w procesach demokratycznych. Teraz to uczniowie mają szansę zaangażować się w te działania, uczestnicząc w konkursie ImagineEU ściśle związanym z EIO. 

 Ta innowacyjna podróż do wiedzy bazuje na niedawno opublikowanym zestawie materiałów edukacyjnych EIO dla szkół: „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”. Przeznaczone dla nauczycieli interaktywne materiały mają pomóc przekazać uczniom informacje i umiejętności, dzięki którym mogą stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami Unii. Materiały zapoznają uczniów z koncepcją UE i dostępnymi narzędziami umożliwiającymi udział w procesach demokratycznych oraz stanowią podstawę, na której uczniowie będą mogli budować swoje wizje lepszej Europy. 

 Materiały obejmują cztery części tematyczne, z których każda koncentruje się na innym zagadnieniu – od ogólnych informacji o UE do bardziej konkretnych tematów i zadań związanych z EIO. Materiały na temat EIO dostępne są we wszystkich oficjalnych językach UE. 

 W tym roku szkolnym zapraszamy uczniów ze wszystkich Państw Członkowskich UE do podzielenia się z nami innowacyjnymi pomysłami i przedstawienia konkretnych działań, dzięki którym Europa stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia. Warto walczyć o nagrodę – uczestnicy konkursu będą mieli szansę wygrać grupową wycieczkę do Brukseli, serca Unii Europejskiej. 

 

Co dokładnie muszą zrobić uczniowie? 

 W pierwszej kolejności w małych grupach wspólnie zastanowić się nad zmianami na poziomie europejskim, które mogłyby poprawić jakość życia wszystkich obywateli UE. Następnie w kreatywny sposób przedstawić swój pomysł w krótkim filmie wideo zachęcającym do jego poparcia. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ostatnich dwóch klas szkół średnich w UE. Najlepsze trzy zespoły wraz z nauczycielami zdobędą nagrodę w postaci wycieczki do Brukseli, podczas której będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami instytucji europejskich odpowiedzialnych za EIO i dowiedzą się więcej o roli różnych instytucji UE oraz historii Unii Europejskiej.  

 Filmy (nieprzekraczające 3 minut) powinny zostać opracowane i wyprodukowane przez zespół składający się z maksymalnie 7 uczniów z tej samej szkoły pracujących pod nadzorem jednego lub dwóch nauczycieli.  

Kwalifikujące się filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu, na której oglądający będą mogli zagłosować na najlepsze pomysły. 

Po zakończeniu głosowania publiczności spośród filmów, które uzyskają najwięcej głosów, jury konkursu wybierze trzy zwycięskie, do 20 lutego 2024 r. 

Filmy można przesyłać do 13 grudnia 2023 roku. Zasady konkursu oraz szczegóły aplikacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu 

 Zaintrygowani? Więcej informacji, w tym szczegółowy opis samej EIO, można znaleźć na stronie internetowej EIO. 

 

Czym jest EIO? 

 EIO to demokratyczne narzędzie mające na celu zachęcenie obywateli z różnych państw członkowskich UE do apelowania o wprowadzenie zmian w kwestiach, które mają dla nich znaczenie, oraz w których Komisja Europejska ma uprawnienia do proponowania przepisów UE. EIO umożliwia grupom obywateli (z co najmniej 7 państw członkowskich) przedstawianie propozycji legislacyjnych mających wpływ na przyszłość polityk UE. 

Po weryfikacji zgodności z wymogami prawnymi obywatele mają rok na zdobycie poparcia dla swojej inicjatywy. Kiedy organizatorzy zbiorą milion podpisów, zweryfikowanych przez odpowiednie władze krajowe, Komisja przygotuje oficjalną odpowiedź informującą, jakie działania zostaną podjęte, a jakie nie i dlaczego. 

 Od 2012 roku ponad 900 organizatorów zarejestrowało już 103 inicjatywy obywatelskie dotyczące różnych obszarów polityki – od ochrony środowiska, przez dobrostan zwierząt, transport i ochronę konsumentów, po prawa podstawowe i społeczne. W całej UE do tej pory zebrano ponad 18 milionów deklaracji poparcia, z czego ponad 528 tysięcy w samej Polsce. Obecnie zbierane są deklaracje poparcia dla 10 inicjatyw, zaś inne 9 inicjatyw otrzymało już oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej.   

 

Dowiedz się więcej o EIO 

 Aby dowiedzieć się więcej o EIO, zapoznaj się z nowym odcinkiem podcastu CitizenCentral (dostępnego w języku angielskim w serwisach Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i Soundcloud).  

W tym odcinku omawiany jest wpływ tych inicjatyw, które odniosły sukces. 

– EIO w liczbach 

– Inicjatywy, w ramach których obecnie zbierane są deklaracje poparcia 

– Lista ambasadorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej (Europa.EU) 

Wytyczne dotyczące konkursu