W szkołach powstaną strzelnice, uczniowie dostaną repliki karabinów i granatów

Sprzęt i wyposażenie o wartości 42 tys. zł trafi do szkoły, która uruchomi oddział przygotowania wojskowego (OPW). Ministerstwo obrony kupi m.in. mundury, repliki karabinów i granatów, a także sfinansuje budowę strzelnic

Oddziały przygotowania wojskowego są nowym typem oddziałów kształcenia ponadpodstawowego wprowadzonym nowelizacją ustawy – Prawo oświatowe z lipca 2019 r. Ustawa zobowiązała ministerstwo obrony do określenia zakresu wsparcia dla organu prowadzącego taki oddział. Zgodnie z opublikowanym przez MON projektem rozporządzenia w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, szkoły mogą liczyć na pomoc w zakupie wyposażenia specjalistycznego, jednolitego ubioru dla uczniów oraz różnego rodzaju inwestycje pomagające zrealizować zajęcia wynikające z programu szkolenia uczniów.

Na co konkretnie może liczyć szkoła? Choćby na pokrycie przez MON 80 proc. kosztów zakupu raz na cztery lata w liceum i raz na pięć lat w technikum wyposażenia specjalistycznego dla uczniów klasy I oddziału przygotowania wojskowego. Pod warunkiem jednak, że oddział ten liczy co najmniej 22 uczniów. Lista wyposażenia specjalistycznego liczy 23 pozycje, w tym m.in. kamizelki taktyczne, hełm, repliki granatów, karabinów i pistoletów, kabury, maski przeciwgazowe, saperki, nosze medyczne, lornetki, latarki.

MON dofinansuje (w 80 proc.) zakup elementów ubioru dla uczniów, w tym m.in. bluz, spodni, t-shirtów, beretów, plecaków, rękawiczek. Jak również koszt prowadzenia oddziału przygotowania wojskowego, czyli transportu uczniów i nauczycieli na zajęcia odbywające się na terenie jednostek wojskowych, ale tylko pod warunkiem, że odległość ta wynosi ponad 60 km oraz transportu uczniów i nauczycieli na zajęcia prowadzone w formie obozu szkoleniowego, czy też pracę instruktorów organizacji proobronnych zaangażowanych w realizację różnego rodzaju zajęć.

Szkoła może ponadto otrzymać 80 proc. dofinansowania inwestycji „służących procesowi kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego”, czyli na budowę lub przebudowę torów sprawnościowych oraz strzelnic.

MON szacuje, że w pierwszym roku funkcjonowania OPW wielkość dofinansowania do oddziału wyniesie 42 tys. zł. Według prognoz, na dofinansowanie może liczyć ok. 130-330 organów prowadzących i szkół (chodzi o placówki, które do tej pory prowadziły oddziały mundurowe w ramach innowacji pedagogicznej).

Oddziały przygotowania wojskowego ruszą od roku szkolnego 2020/2021.

(PS, GN)