Warszawa wdraża jednolitą platformę do nauczania online: Eduwarszawa.pl

13 000 uczniów i 1300 nauczycieli z 22 szkół w pięciu dzielnicach ma już konta na platformie Eduwarszawa.pl. Po dwóch miesiącach pilotażu rozpoczyna się włączanie kolejnych 235 szkół i placówek.  Według Renaty Kaznowskiej stołecznej wiceprezydent włączenie do systemu wszystkich warszawskich szkół i pozostałych placówek powinno nastąpić do końca czerwca 2021 r.

– Rozpoczynamy cyfrową transformację warszawskiej oświaty. Przygotowywaliśmy się do tego projektu od kilku lat, a pandemia, która nas dotknęła, zintensyfikowała nasze prace i przyspieszyła działania. Dzisiaj możemy mówić o systemowym rozwiązaniu, jakim jest cyfrowa platforma warszawskiej edukacji – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

– Eduwarszawa.pl udostępnia nowoczesne, bezpieczne i wygodne środowisko codziennej cyfrowej pracy warszawskiej kadry pedagogicznej, uczniów i wychowanków, pracowników administracji i obsługi oraz urzędników. To największy projekt tego typu w Polsce, ale też największy w Europie – zaznaczyła.

Warszawa podpisała umowę, dotyczącą udostępnienia w latach 2020-2022 licencji A3 Microsoft Office365 wszystkim jednostkom oświatowym,  dla których jest organem prowadzącym.

Eduwarszawa to cyfrowa transformacja warszawskiej oświaty. Nauka zdalna to wyzwanie cywilizacyjne i niezbędny krok, aby…

Opublikowany przez Renatę Kaznowską – Wiceprezydent m.st. Warszawy Środa, 1 lipca 2020

 

Realizacja projektu Eduwarszawa.pl ma zapewnić standaryzację usług, cyberbezpieczeństwo użytkowników, budowanie kompetencji nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez darmowe udostępnianie technologii, również do użytku prywatnego, cyfrową przestrzeń do pracy stacjonarnej oraz w czasie prowadzenia edukacji zdalnej.

Pilotaż projektu Eduwarszawa.pl. rozpoczął się pod koniec kwietnia. Wzięło w nim udział 1300 nauczycieli z 22 placówek z pięciu dzielnic – Ursynowa, Wawra, Pragi-Południe, Targówka i Żoliborza. Założono konta 13 tys. uczniów ze szkół objętych pilotażem.

Od 4 maja nauczyciele biorą udział w szkoleniach organizowanych przez  samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Przeprowadzono 52 edycje szkoleń I stopnia, zapoznających nauczycieli z narzędziami z pakietu, w których udział wzięło 1 tys. nauczycieli. Dla 45 kolejnych grup trwają również szkolenia II stopnia.

Warszawska Szkoła Letnia

Władze stolicy uruchamiają też Warszawską Szkołę Letnią – bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Kursy przeznaczone są dla uczennic i uczniów szkół warszawskich obecnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich liceum i klas trzecich technikum, którzy zdają egzaminy w 2021 roku.

„Zajęcia adresujemy do uczennic i uczniów szkół warszawskich zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego z wymienionych przedmiotów i etapów edukacyjnych, które powinna być zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020” – czytamy w specjalnym komunikacie.

Rekrutacja uczniów rozpoczęła się 1 lipca 2020 roku i odbywa się do wyczerpania miejsc w poszczególnych grupach i edycjach. W przypadku większej liczby chętnych, tworzona będzie lista rezerwowa lub nowa grupa.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Szkoły na Mazowszu otrzymają sprzęt komputerowy o wartości 35 mln złotych. Większość środków pochodzi z funduszy unijnych