Warszawa zaleca dyrektorom „elastyczne podejście” do podstawy programowej

Dyrektorzy warszawskich szkół i placówek oświatowych mają w nowym roku szkolnym wraz z nauczycielami „elastycznie podchodzić” do realizacji podstawy programowej. Władze stolicy przygotowały dodatkowe procedury obowiązujące w oświacie w nowym roku szkolnym

Zgodnie z decyzją ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, od 1 września br. szkoły i placówki oświatowe w całym kraju mają wrócić do tradycyjnego, stacjonarnego kształcenia. W tym czasie będą w nich obowiązywały obostrzenia sanitarne. W szkołach, które znajdą się w strefie podwyższonego ryzyka epidemiologicznego, dyrektorzy będą mogli – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu – wprowadzić edukację mieszaną (hybrydową) lub zdalną.

– Z jednej strony mamy nadzieję na powrót do normalności, a z drugiej czujemy niepewność w związku z aktualną sytuacją epidemiczną. Decyzje powinny zapadać na szczeblu centralnym, a rząd umywa ręce. Przedstawia ogólniki i plakaty, a decyzje o sposobie zabezpieczenia sanitarnego placówek, czy o przejściu na kształcenie hybrydowe, czy zdalne każe podejmować dyrektorom – przypomniała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

– Nie pozostawiamy naszych pracowników samym sobie. Przygotowaliśmy „Warszawskie wytyczne edukacyjne”, które zawierają praktyczne wskazówki dla dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym również placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. I zachęcamy wszystkie szkolne społeczności do dzielenia się swoimi doświadczeniami i problemami. Będziemy wspólnie szukali najlepszych rozwiązań – dodała.

W wytycznych znalazły się m.in. wskazówki, jak właściwie zaplanować pracę, gdzie szukać regulacji prawnych, jak najlepiej zorganizować przestrzeń szkolną, jakie wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, jak komunikować się ze społecznością szkolną czy integrować uczniów. W dokumencie znalazły się też zalecenia dotyczące jak najszybszego wdrożenia narzędzi do edukacji zdalnej, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, organizacji pracy w przedszkolach, wspierania dzieci z niepełnosprawnościami, rozwijania kompetencji cyfrowych czy monitorowania problemów uczniów.

Zgodnie z wytycznymi, dyrektorzy mają stworzyć nowe procedury postępowania, w tym opracować listę osób „odpowiedzialnych za przekazywanie dyrektorowi informacji o ewentualnych zagrożeniach”.

„Pamiętaj o zachowaniu sukcesji” – przypomniały dyrektorom władze stolicy.

Dyrektorzy mają też przygotować projekty komunikatów do uczniów, rodziców i pracowników na temat nowej organizacji pracy szkoły i stworzyć listę pracowników i uczniów zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka.

„Pamiętaj też, że jako dyrektor jesteś kierownikiem zakładu pracy i musisz określić dla poszczególnych
stanowisk pracy swoich pracowników nowe ryzyko zawodowe” – czytamy w wytycznych.

Zgodnie z dokumentem, lekcje poszczególnych oddziałów powinny odbywać się w jednej sali, a każdy z uczniów powinien być przypisany do tej samej ławki. Także w czasie posiłków.

Szkoły mają zwracać szczególną uwagę na pierwszoklasistów i ich rodziców. „Grupą, o którą trzeba będzie szczególnie zadbać będą pierwszoklasiści i ich rodzice. W szkołach ponadpodstawowych pierwszy tydzień września może być wypełniony zajęciami zapoznawczym zastępującymi wyjazdy integracyjne. W tym tygodniu – albo przynajmniej dniu – nie odbywałyby się konwencjonalne lekcje, w zamian za to uczniowie mogą realizować takie projekty, by uczniowie integrowali się podczas wspólnych zadań” – czytamy w wytycznych.

Natomiast w szkołach podstawowych nauczyciele powinni wraz z pierwszakami przetrenować zasady bezpieczeństwa, poruszania się po obiekcie i zasady kontaktu z rówieśnikami. „W formie zabawy wprowadzaj dzieci w nowe reguły życia w placówce. W przedszkolu zdecyduj, czy masz warunki do zorganizowania bezpiecznych dni adaptacyjnych dla trzylatków i ich rodziców (możesz je skrócić do jednego dnia). Warto zapoznać rodziców najmłodszych dzieci z trybem przygotowywania przedszkola do przebywania dzieci w nowej sytuacji sanitarnej” – podkreślono w wytycznych.

Choć ministerstwo edukacji – wbrew apelom m.in. ZNP, nauczycieli i ekspertów edukacyjnych – nie odchudziło podstawy programowej, to jednak warszawscy dyrektorzy mają uświadomić nauczycielom, że „podstawa programowa
to jeden z instrumentów wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, a nie główny cel edukacji”.

„Zastanówcie się wspólnie nad możliwościami elastycznego podejścia i przeprowadźcie ocenę rzeczywistych strat w realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Taka analiza będzie szczególnie ważna w kształceniu zawodowym” – czytamy w wytycznych.

Dyrektorzy wraz z nauczycielami mają „wyodrębnić niezrealizowane efekty nauczania” i tak przebudować programy, aby zrealizować je w kolejnych latach.

Szkoły powinny skupić swoją uwagę na uczniach, którzy w okresie zdalnego nauczania (czyli między marcem a kwietniem) praktycznie wypadli z systemu i nie uczestniczyli w tej formie kształcenia. Dyrektorzy mają więc sprawdzić, co się dzieje z tymi uczniami i czy przypadkiem uczniowie ci nie doświadczają np. przemocy domowej. Dyrektorzy otrzymają wsparcie specjalistów. „W każdej dzielnicowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i w poradniach specjalistycznych dyżurują specjaliści wspierający uczniów i ich rodziców. Biuro Edukacji uruchomiło od marca br. Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów (PCW), którego zadaniem jest pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami związanymi z pandemią” – podkreślił ratusz.

Władze miasta zaleciły, by po ewentualnym przejściu na model hybrydowy, uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych jak najdłużej pozostawali w szkole, a uczniowie klas starszych (czyli od klasy IV) pracowali w trybie mieszanym tygodniowej wymiany klas – część oddziałów pracuje zdalnie, a część w szkole.

Ratusz przypomniał, że miasto wydało 12 mln zł na stworzenie specjalnej platformy edukacyjnej Eduwarszawa.pl. Warszawa wykupiła 29 tys. licencji aplikacji pakietu Microsoft Office 365 dla nauczycieli oraz 250 tys. licencji dla uczniów. W czerwcu zakończył się pilotaż platformy. W nowym roku szkolnym z Eduwarszawy.pl korzystać ma 235 szkół, czyli 13 tys. nauczycieli i ok. 100 tys. uczniów. Do końca czerwca 2021 r. system ma objąć wszystkie stołeczne szkoły i placówki oświatowe.

Wytyczne stołecznego ratusza dostępne są TUTAJ.

(PS, GN)