We wtorek mija 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia mija kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. 41 lat temu władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Przerwana została działalność zawiązków zawodowych, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Działacze NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele zostali internowani. Zawieszone zostały prawa i swobody obywatelskie.

Najtragiczniej na kartach historii zapisały się wówczas wydarzenia z kopalni „Wujek”, gdzie zginęło 9 górników. W 2002 r. 13 grudnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Stan wojenny wprowadzono w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Od godz. 6 media transmitowały przemówienie gen. Jaruzelskiego, I sekretarza KC PZPR, szefa rządu i MON. – Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią – mówił, uzasadniając stan wojenny. W jego wyniku internowano 10 tys. osób.

Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach.

ZNP został zdelegalizowany tak, jak wszystkie inne związki zawodowe. Związek ponownie rozpoczął działalność 5 sierpnia 1983 r. i działa już bez większych przeszkód do tej pory.

Nie jest znana dokładna liczba ofiar, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć. Szacuje się, że zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób.

14 grudnia niezależnie od siebie rozpoczęły się strajki okupacyjne w wielu dużych zakładach przemysłowych i kopalniach.

Stan wojenny formalnie zniesiono 22 lipca 1983 roku.

Więcej na ten temat na portalu dzieje.pl

(GN)

Fot: WJ. Żołnierkiewicz, domena publiczna, Wikimedia Commons