We wtorek senatorowie zajmowali się tzw. emeryturami stażowymi. Poprawki ZNP zostały przyjęte

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywała we wtorek ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. To nowelizacja wprowadzająca m.in. emerytury stażowe.  Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił korzystne dla nauczycieli poprawki do ustawy. Ustawa wymaga poprawienia, „ponieważ zaproponowane w ustawie emerytury stażowe nie są powrotem do wcześniejszych emerytur, które obiecywał minister edukacji Przemysław Czarnek”. Jak poinformował po południu Krzysztof  Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, poprawki zostały przyjęte. (aktualizacja)

W posiedzeniu senackiej komisji wzięli udział Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, oraz Urszula Woźniak, członek ZG ZNP.

Związek proponuje m.in.:

– zagwarantowanie, że emerytura stażowa nie będzie niższa od minimalnej,

– umożliwienie nauczycielom otrzymującym emerytury stażowe pracy w szkole na pełnym etacie i bez zgody kuratora,

– rozszerzenie kompensówek na nauczycieli m.in. poradni, pałaców młodzieży, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego,

– umożliwienie nauczycielom z kompensówką pracy w szkole na stałe, a nie tylko do końca sierpnia br.

W połowie czerwca 2023 roku Sejm przegłosował nowelizację Karty Nauczyciela wprowadzającą emerytury stażowe. Niestety wcześniej większość rządząca odrzuciła proponowane przez ZNP poprawki do emerytur stażowych i świadczeń kompensacyjnych. Teraz Związek zgłosił w Senacie poprawki korzystne dla nauczycieli. Oprócz walki o poprawienie emerytur stażowych, ZNP domaga się faktycznego przywrócenia art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

(GN)

ZNP ponownie zgłosi poprawki do emerytur stażowych. Ustawą zajmie się Senat (video)