Weto do lex Czarnek wśród 10 „dobrych wiadomości dla dzieci w 2022 roku” według Human Rights Watch

„W odpowiedzi na protesty  polski prezydent zawetował ustawę ograniczającą dostęp do kompleksowej edukacji seksualnej i zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach” – to jedno z 10 wydarzeń 2022 roku, które miało pozytywny wpływ na prawa dzieci i znalazło się na liście międzynarodowej organizacji Human Rights Watch.

Eksperci z Human Rights Watch przekonują, że choć 2022 r. był trudny dla dzieci, przyniósł też zmiany na lepsze.  Poza wetem do lex Czarnek organizacja zwróciła uwagę m.in. na zaprzestanie wykorzystywania dzieci jako żołnierzy w Jemenie, likwidację kar cielesnych w Zambii i na Kubie, czy zakaz wydawania za mąż nieletnich dziewczynek na Mauritiusie.

Human Rights Watch jest globalną organizacją non-profit, która bada przypadki łamania praw człowieka. Organizacja prowadzi szeroko zakrojone badania nad sprawami, którymi się zajmuje, w tym nad międzynarodowym prawem praw człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym. Bada również prawo krajowe i lokalne.

Głównym celem HRW organizacji pozarządowej jest ochrona praw człowieka na całym świecie, zaś szczegółowe działania dotyczą przede wszystkim: zapobiegania morderstwom politycznym, ochrony praw kobiet i dziecka, przeciwdziałania sytuacjom, kiedy dostarczana jest broń organizacjom zbrojnym w krajach łamiących prawa człowieka, ochrony wolności słowa i poglądów, zwalczania cenzury, tortur czy pozasądowego uwięzienia czy aresztowania, ponadto zapewnienia azylu bądź zagwarantowania uczciwego procesu.

Pełna lista wydarzeń istotnych według HRW dla praw dzieci na świecie znajduje się tutaj

(JK, GN)

A jednak weto! Lex Czarnek 2.0 nie wejdzie w życie. “Im mniej tarć i awantur, tym lepiej”