NASZ PATRONAT. Weź udział w konkursie – wygraj schodołaz, który pomoże uczniom z niepełnosprawnością cieszyć się swobodą poruszania!

Celem konkursu jest rozwijanie empatii  w stosunku do osób z niepełnosprawnością ruchową, zwrócenie uwagi na problem barier architektonicznych oraz budowanie świadomości społecznej, że każde dziecko ma prawo chodzić do dowolnie wybranej przez siebie placówki oraz uczyć się i przebywać wśród rówieśników.

Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.

Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej uczniów z niepełnosprawnością ruchową wśród rówieśników w szkole. Pracę należy sfotografować lub zeskanować i przesłać jej zdjęcie zapisane w formacie JPG o wymiarach nieprzekraczających 1920×1080 pikseli (max 10 MB) pocztą elektroniczną wraz z załącznikami (karta zgłoszeniowa oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) na adres e-mail: [email protected]. Termin nadsyłania prac mija 30 września 2023r.

Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę, która wcześniej nie była publikowana, ani nie przedstawiana w innych konkursach.

W wielu szkołach bariery architektoniczne utrudniają lub wręcz uniemożliwiają uczniom z niepełnosprawnością ruchową naukę w wybranej szkole. Kilka schodków to dla nich przeszkoda nie do pokonania, a dostosowanie budynków oznacza spore koszty. Rozwiązaniem jest schodołaz, który nie wymaga ingerencji budowlanych, natomiast może spowodować, że osoby z niepełnosprawnością (także nauczyciele czy rodzice!) będą mogli swobodnie pokonywać schody. I właśnie schodołaz jest nagrodą główną dla szkoły w konkursie organizowanym przez firmę Euromobil sp. z o.o.

Konkurs w pigułce

Głos Nauczycielski jest patronem medialnym konkursu.

 

————————————————————————————————

O organizatorze

Firma Euromobil od ponad 20 lat zajmuje się problematyką dzieci niepełnosprawnych w szkołach. Dba, by uczniowie mogli w pełni cieszyć się dzieciństwem bez barier, oferując schodołazy (także wynajem), których zaletą jest łatwość obsługi, niska waga oraz możliwość używania na różnych schodach tego samego budynku. Schodołazy nie są przymocowane na stałe, dlatego nie podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.