Wirus wyłącza kolejne placówki. Ponad 700 pracuje w trybie niestacjonarnym

Już 743 szkoły i placówki oświatowe pracują w trybie zdalnym lub hybrydowym. Pandemia najbardziej uderza w szkoły podstawowe – 3,4 proc. z nich musiało przejść do pracy w trybie niestacjonarnym.

Jak poinformowało ministerstwo edukacji, 3 przedszkola pracują w trybie zdalnym, a 51 – hybrydowym. To 0,3 proc. wszystkich placówek tego typu.

Dużo gorsza sytuacja panuje w szkołach podstawowych. Tam pandemia dotknęła już 3,4 proc. wszystkich placówek tego typu. 15 podstawówek pracuje w trybie zdalnym, a aż 465 – w trybie hybrydowym.

Jeśli chodzi o szkoły ponadpostawowe, to zdalna praca dotyczy 4 placówek, a hybrydowa – 205. To 2,7  proc. szkół na tym poziomie kształcenia.

W sumie, w trybie zdalnym lub hybrydowym funkcjonują obecnie 743 przedszkola i szkoły.

(PS, GN)