„Wspieram Nauczycieli”. Napłynęło 30 tys. wniosków o pomoc z funduszu strajkowego, wypłaty od 1 lipca

„Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by nie rezygnowali pochopnie z powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą” – napisał w specjalnym oświadczeniu Społeczny Komitet Wspieram Nauczycieli. Komitet ustalił kryteria podziału między nauczycieli pieniędzy wpłaconych przez obywateli na Fundusz Strajkowy.

W specjalnym oświadczeniu napisano, że napłynęło ponad 30 tys. wniosków nauczycieli z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. 

Na koncie Wspieram Nauczycieli znajduje się obecnie 8 557 955,77 zł (stan na 18 czerwca 2019). „Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół, tym ważniejszy, że nastroje wśród nauczycieli i nauczycielek nie są teraz najlepsze. Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą” – czytamy. 

Komitet zdecydował, że zgodnie z regulaminem pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

• przez minimum 9 dni brały udział w kwietniowym strajku;

• w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;

• są w trudnej sytuacji materialnej. Uznaliśmy, że oznacza to zadeklarowane dochody miesięczne na osobę w rodzinie mniejsze niż 5 tys. zł;

• nie otrzymają do końca czerwca 2019 od pracodawcy wynagrodzenia lub rekompensaty wynagrodzenia za udział w strajku.

Po długiej dyskusji Komitet uznał, że zwróci się do ZNP o sprawdzenie, w których miejscowościach organy prowadzące szkoły wypłaciły do końca czerwca środki na wynagrodzenie za czas strajku i na tej podstawie będzie kwalifikował wnioski o pomoc.

Obecnie trwa wprowadzanie danych z wniosków do bazy, co pozwoli na wyłonienie ostatecznej listy osób, które dostaną pomoc. Taka lista powstanie po spotkaniu Komitetu 1 lipca 2019.

„Od początku lipca rozpoczniemy wysyłkę środków na indywidualne konta” – poinformowano. 

Kwota wysyłana zostanie wyliczona jako iloraz zebranej sumy na koncie Funduszu Strajkowego (ponad 8,5 mln zł) i ostatecznej liczby zakwalifikowanych osób. Zapewne będzie ich tyle, że pomoc wyniesie mniej niż 500 zł, które miało być maksymalną kwotą.

Społeczny Komitet zapelował o kolejne wpłaty na konto funduszu strajkowego: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877, zwłaszcza w ramach inicjatywy „zamiast kwiatka” (na koniec roku szkolnego).

Zbiórka i akcja pomocy dla nauczycieli będzie trwała dalej, także jesienią. 

Komitet wyraził podziękowanie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, „który wykonuje ogromną pracę organizacyjną przy obsłudze akcji społecznej pomocy nauczycielom i nauczycielkom. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że pomoc nie obejmuje członków Związku” – napisano. 

(JK, GN)