Wtorek – dziś na maturze matematyka

Ponad 269 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpiło dziś do egzaminu z matematyki. Potem niektórych z nich czeka test z łaciny

Matematyka na poziomie podstawowym należy do przedmiotów obowiązkowych na maturze. Dlatego do rozpoczynającego się o godzinie 9.00 egzaminu przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci liceum i technikum. To 269 400 osób.

O godzinie 14.00 do testu z języka łacińskiego i kultury antycznej – na poziomie rozszerzonym lub podstawowym – zasiądą absolwenci, którzy wybrali ten przedmiot jako dodatkowy.

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:
* 409 różnego rodzaju arkuszy oraz 83 różnego rodzaju płyty (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu)
* 1 800 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych,
w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Okręgowe komisje egzaminacyjne prześlą do szkół świadectwa do 4 lipca br. Tego samego dnia (tj. 4 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

(PS, GN)