Wydawcy edukacyjni chcą pomóc w zdalnym kształceniu

Wydawcy edukacyjni przygotują i udostępnią materiały i narzędzia dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zdalnych zajęć – poinformowała Sekcja Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Sekcja popiera działania MEN związane z “wprowadzeniem nadzwyczajnych środków mających na celu powstrzymanie rozpowszechniania się koronawirusa” oraz rozumie “skalę wyzwania, jakim jest organizacja nauki podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych”.

“Na co dzień wspieramy nauczycieli i uczniów, przygotowując nie tylko podręczniki stanowiące kluczowy element w procesie dydaktycznym, ale także wiele dodatkowych materiałów i narzędzi umożliwiających atrakcyjną i skuteczną edukację. Jednak ta bezprecedensowa sytuacja wymaga szczególnego współdziałania i podjęcia wyjątkowych środków” – czytamy w komunikacie SWE.

“Dlatego wydawcy zrzeszeni w SWE PIK zdecydowali się podjąć nadzwyczajne środki i w krótkim czasie przygotować i udostępnić jak najwięcej materiałów i narzędzi dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez względu na segment edukacyjny znajdzie materiały dla siebie i swoich uczniów”.

Sekcja opublikowała listę stron, na których można znaleźć materiały przygotowane przez poszczególnych wydawców. Materiały są udostępniane bezpłatnie na czas zawieszenia zajęć:

(PS, GN)