Z okazji zakończenia 5 -letniej kadencji ZNP dziękuje RPO za zaangażowanie na rzecz edukacji i wspieranie nauczycieli

W liście do Adama Bodnara kończącego 5-letnią kadencję na stanowisku RPO Związek Nauczycielstwa Polskiego dziękuje mu za zaangażowanie na rzecz edukacji, równego dostępu do kształcenia, prawa do nauki i praw pracowniczych, wspieranie protestujących nauczycieli, pracę na stanowisku Rzecznika, która jest, jak w przypadku nauczycieli, czymś więcej niż pracą, jest misją.

„W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego pragnę Panu podziękować za pracę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich i ogromne zaangażowanie na rzecz Konstytucji, państwa, praw człowieka, obywateli w tym także nauczycieli, uczniów i rodziców. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich stał Pan na straży konstytucyjnych wartości i prawa; pomagał Pan najbardziej potrzebującym – słabszym, wykluczonym i pokrzywdzonym, mając zawsze na uwadze prawo i dobro wspólne” – napisał w okolicznościowym liście prezes ZNP Sławomir Broniarz.

„Pragnę także podziękować za zaangażowanie na rzecz edukacji, równego dostępu do kształcenia, prawa do nauki i praw pracowniczych, praw uczniów, rodziców i nauczycieli. Zawsze współpracował Pan z organizacjami pozarządowymi i angażował się Pan w sprawy związane z prawem oświatowym, kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego i edukacją antydyskryminacyjną” – podkreślił.

Prezes ZNP przypomina, że oceniając działalność obywatelską i edukacyjną Adama Bodnara  w 2018 roku Związek uhonorował jego samego i Biuro RPO nagrodą ZNP – IKAR, ustanowioną „dla wyłaniania i wyróżniania osób, organizacji, instytucji, których szczególne dokonania w działalności oświatowej i wychowawczej wnoszą nieprzeciętne wartości służące środowisku; świadczą o profesjonalizmie i zaangażowaniu w działaniach na rzecz wychowania w tolerancji i pokoju oraz stanowią inspirację dla młodego pokolenia”.

„Pragnę także podziękować za bardzo ważne dla naszego środowiska wsparcie, jakiego udzielił Pan protestującym nauczycielom i pracownikom oświaty w 2019 roku, kiedy walczyliśmy o godność i lepszą edukację” – napisał Sławomir Broniarz.

 „>>Jesteście grupą zawodową, która wpływa na kształt Polski bardziej niż inne. Można żałować, że tak często Wasza rola i znaczenie są niedostrzegane, lekceważone, wręcz pomijane. Uważam to za jeden z największych błędów, a może nawet wad systemowych naszej rzeczywistości państwowej<< “– mówił Pan do pedagogów podczas ubiegłorocznej Gali Konkursu Nauczyciel Roku.

Prezes ZNP podkreśla w liście, że nauczyciele i uczniowie mogli liczyć na RPO również w ostatnim czasie, kiedy na początku pandemii szkoły, pozostawione same sobie, organizowały kształcenie online. Przypomniał, że wówczas eksperci wraz z Biurem RPO przygotowali poradnik dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa podczas zdalnych lekcji, a proces ten koordynowała mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

„Dziękujemy za Pana pracę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, która jest – tak jak w przypadku nauczycieli – czymś więcej niż pracą. Jest misją” – konkluduje prezes ZNP.

(JK, GN)

Fot: rpo.gov.pl

RPO: W środę upływa 5-letnia kadencja Adama Bodnara. „Do czasu wyboru mojego następcy będę kontynuował moją misję”