Zajęcia z pierwszej pomocy będą obowiązkowe. MSWiA pracuje nad przepisami

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych będą musieli przejść kurs z pierwszej pomocy. Szkoły wygospodarują na ten cel minimum 40 godzin lekcyjnych w roku szkolnym – zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA opublikowało obszerny projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, a w nim zmiany, które dotkną także placówki oświatowe.

„Biorąc pod uwagę m.in. doświadczenia zdobyte w trakcie szeregu ćwiczeń i szkoleń, w tym o międzynarodowym charakterze, zdiagnozowano potrzebę kompleksowego uregulowania obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym wyeliminowania z porządku prawnego rozwiązań archaicznych. Powyższe wydaje się szczególnie uzasadnione w kontekście niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa w otoczeniu zewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności począwszy od roku 2014” – czytamy w uzasadnieniu do tego dokumentu.

Ustawa nałoży dodatkowe obowiązki m.in. na szkoły. W tym celu MSWiA chce znowelizować ustawę o systemie oświaty. Zgodnie z projektem, szkoły ponadpodstawowe będą musiały zorganizować naukę udzielania pierwszej pomocy medycznej w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin lekcyjnych w roku szkolnym.

Niestety nie wiadomo, na jakich zasadach godziny zostaną podzielone między oddziały, kto miałby te zajęcia przeprowadzić i jaki w jaki sprzęt będą musiały się zaopatrzyć szkoły. Wszystko to ma określić rozporządzenie ministerstwa edukacji.

W uzasadnieniu do projektu doprecyzowano jedynie, że „w celu przygotowania młodszej grupy społeczeństwa do podjęcia działań w ramach powszechnej samoobrony projekt przewiduje wprowadzenie w ostatnich klasach szkół średnich w ramach modyfikacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, rozbudowy zagadnień o udzielaniu pierwszej pomoc w wymiarze minimum 40 godzin lekcyjnych”.

Według MSWiA, „nauką udzielania pierwszej pomocy zostanie objętych około 450 tys. uczniów w 3444 liceach i 2033 technikach”.

Na przygotowanie kadry pedagogicznej oraz uzupełnienie wyposażenia szkół resort spraw wewnętrznych przewidział 80 mln zł (z budżetu MEiN). Pieniądze te mają zostać uruchomione w pierwszym roku funkcjonowania ustawy.

(PS, GN)