Zapytaj eksperta o Pracownicze Plany Kapitałowe!

17 lutego 2021 r. o godz. 17.30 zapraszamy na bezpłatne szkolenie online na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, organizowane specjalnie dla dyrektorów placówek oświatowych we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego

 

Webinarium otworzy Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP oraz Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK. Szkolenie poprowadzą eksperci PFR Portal PPK. Webinarium obejmuje:

  • cele i założenia programu PPK,
  • harmonogram wdrażania PPK,
  • obowiązki podmiotu zatrudniającego w tym wybór instytucji finansowej,
  • podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK,
  • prowadzenie dokumentacji i obowiązki informacyjne.

Po części teoretycznej każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań ekspertom.

Do udziału wystarczy komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestnika. Osoby zarejestrowane będą miały możliwość zadawania pytań. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/PPK-w-oswiacie.html.

Webinarium będzie można także oglądać na profilu facebookowym Głosu Nauczycielskiego (www.facebook.com/GlosNauczycielski).

Tydzień później zapraszamy na webinarium o Pracowniczych Planach kapitałowych pracowników placówek oświatowych.