Zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców na trzy tygodnie

Rząd przyznał zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców na okres od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie szkoły będą prowadziły edukację zdalną

Tak zakładają podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie w sprawie: określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 a także w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

„Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 9 stycznia 2022 r.” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Zasiłek ma przysługiwać rodzicom w sytuacji, gdy placówki będą zamknięte z powodu pandemii oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę lub opiekę stacjonarną „zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwe zapewnienie opieki dzieciom lub dorosłym osobom niepełnosprawnym”.

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do ukończenia 8 roku życia oraz dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie dotychczasowych przepisów prawo do dodatkowego zasiłku przysługiwało rodzicom jedynie do 25 czerwca br. MEiN wprowadziło jednak w dniach 20 grudnia 2021 r. – 9 stycznia 2022 r. naukę zdalną w szkołach. Dlatego w tym okresie rodzicom ma przysługiwać dodatkowy zasiłek.

Od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. złożono w ZUS ok. 1,7 mln wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ZUS wypłacił w tym czasie dodatkowe zasiłki na kwotę 1,2 mld zł.

Rząd przewiduje, że w okresie zbliżającej się przerwy świątecznej z tej możliwości pomocy skorzysta ok. 10 proc. osób uprawnionych. Co ma kosztować ZUS ok. 200 mln zł.

(PS, GN)