Złoto dla Głosu Nauczycielskiego. Nasz tygodnik Liderem społeczno-oświatowym

Miło nam poinformować, że nasz tygodnik został doceniony przez organizatorów jubileuszowej edycji Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Otrzymaliśmy Złoty Certyfikat „Lidera społeczno-oświatowego”. Uroczysta XXXV już gala wydarzenia organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, odbyła się w czwartek 9 czerwca br. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi.

Dobrze, że w naszym niestabilnym świecie jest coś tak stałego jak Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, odbywające się w Łodzi – chciałoby się napisać nieprzerwanie – od 35 lat, choć pandemia COVID-19 spowodowała przerwę. 9 czerwca br. uczestnicy i organizatorzy ruchu innowacyjnego w edukacji spotkali się w auli Pałacu Poznańskiego na uroczystej gali, by uhonorować tych, którzy w szkole i dla niej robią coś więcej, niż się od nich wymaga. Od dziecka po seniora, bo dostrzeżono zarówno utalentowane dzieci, jak i osoby z długim stażem i dużym dorobkiem.

– Łódź ma swoje święto w przededniu lata, to nasz wyjątkowy czas, w którym możemy siebie wzajemnie podziwiać i inspirować – mówiła jedna z uhonorowanych dyrektorek szkoły, dziękując organizatorom.

Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Jak mówiono, to święto tych wszystkich, którzy swoim talentem, pomysłowością i pracą wzbogacają edukację i konkretną szkołę, czyniąc ją niepowtarzalną. Prof. Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego nazwał ich prawdziwymi promotorami edukacji. – Tych 35 lat to kilka tysięcy osób dostrzeżonych i nagrodzonych – podkreślał.

– Bez innowacji organizacyjnych, metodycznych, techniczno-dydaktycznych szkoła jest smutna. One nadają jej znaczenie i przyczyniają się do tego, że proces edukacyjny nabiera dynamiki i jest ukierunkowany na kształtowanie twórczej postawy człowieka – stwierdził Janusz Moos, twórca i dyrektor ŁCDNiKP.

Kapituła licznych konkursów innowacyjnych organizowanych przez Centrum decyduje, kogo uhonorować np. tytułem Nauczyciela Innowatora, jaką firmę tytułem „Partnera przyjaznego edukacji”, „Innowacyjnej organizacji”, „Innowacyjnego pracodawcy”, którym społecznikom, nauczycielom, pracownikom uczelni wyższych przyznać tytuł „Mistrza pedagogii” czy „Ambasadora innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych”, którzy nauczyciele i dyrektorzy szkół otrzymają tytuł „Lidera w edukacji” czy „Afirmatora ruchu innowacyjnego”. Członkowie kapituły zauważają także uzdolnione dzieci i młodzież, przyznając im tytuł „Talent uczniowski” i „Talent artystyczny”.

Co roku takich laureatów jest od 150 do 200. Tegoroczna uroczystość została uświetniona występami uzdolnionej młodzieży, koncertem fortepianowym i różami wręczanymi każdemu laureatowi przez uczennice ze szkoły baletowej.

Także nasz tygodnik został doceniony Złotym Certyfikatem „Lidera społeczno-oświatowego” przez kapitułę konkursów za to, że od 1917 r. niezmiennie towarzyszy pracownikom oświaty, prezentując m.in. dorobek edukacyjny twórczych nauczycieli, wartościowe rozwiązania edukacyjne szkół, bierze aktywny udział w seminariach dotyczących rozwoju systemu edukacji. Dziękujemy!

(HAD, GN)