Znamy wyniki tegorocznej matury. Kto może mówić o sukcesie?

Po uwzględnieniu sesji poprawkowej, tegoroczną maturę nie zdał co piąty uczeń. CKE opublikowała „Informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu), dodatkowym (w lipcu) i poprawkowym (we wrześniu) 2020 r.”

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej matury w terminie głównym (tj. w czerwcu) i w terminie dodatkowym (tj. w lipcu) przystąpiło 260 262 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

We wrześniu odbyła się natomiast sesja poprawkowa egzaminu maturalnego. Maturę postanowiło poprawić 49 611 absolwentów.

To osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu.
Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, tegoroczni absolwenci – 39 784 osoby – stanowili 80 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

W sumie, spośród 260 262 tegorocznych absolwentów maturę zdało 212 833, czyli 81,8 proc. wszystkich. Niestety 47 429 osób poniosło porażkę (to 18,2 proc. zdających).

Absolwenci liceów poradzili sobie na maturze lepiej niż absolwenci techników.

Spośród 161 588 byłych licealistów przez maturę przebrnęło z pozytywnym wynikiem 140 687, czyli 87,1 proc. zdających. Maturę oblało 20 901 absolwentów liceów (tj. 12,9 proc. zdających).

W technikach maturę zdało 72 146 absolwentów (czyli 73,1 spośród 98 674 zdających). Porażkę ma na swoim koncie 26 528 absolwentów techników (tj. 26,9 proc. zdających).

CKE opublikowała też odsetek sukcesów absolwentów z poszczególnych przedmiotów.

(PS, GN)