ZNP apeluje do Ministerstwa Zdrowia: Przedszkolom trzeba zapewnić bezpieczeństwo

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, dzieciom, rodzicom oraz pracownikom przedszkoli należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. ZNP ponowił w tej sprawie swój apel do Ministerstwa Zdrowia

Zgodnie z ostatnią decyzją rządu, od poniedziałku 19 kwietnia do pracy stacjonarnej mają wrócić przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach. Zdaniem ZNP, placówkom tym należy więc zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

„Ponawiamy nasz wniosek do MZ o wprowadzenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach i bezpieczeństwo pracowników przedszkoli. To już trzeci nasz wniosek w tej sprawie (wcześniejsze – listopad 2020 r. i marzec 2021 r.)” – czytamy w komunikacie ZNP.

Związek wystąpił o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli, proponując m.in.:
* wprowadzenie limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym 2020 r.,
* zmianę przepisu umożliwiającego łączenie grup,
* wprowadzenie zakazu przyprowadzania do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie (w większości przypadków dzieci przechodzą zakażenie bezobjawowo),
* wprowadzenie bezwzględnej zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.

(PS, GN)