ZNP apeluje o umożliwienie zaszczepienia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi

ZNP zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki o umożliwienie zarejestrowania się do szczepienia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych. Część z nich została bowiem przez resort Przemysława Czarnka wykluczona z akcji szczepień. Podobnie jak pracownicy administracji i obsługi

Wczoraj rozpoczęła się rejestracja do szczepień na koronawirusa szczepionką AstraZeneca nauczycieli oraz nauczycieli akademickich. Za proces ten odpowiadają dyrektorzy szkół i placówek oraz rektorzy uczelni.

Niestety nie wszyscy pracownicy szkół mogą się zgłosić do zaszczepienia. “W związku z lawinowo napływającymi interwencjami dotyczącymi wykluczenia niektórych nauczycieli z możliwości zarejestrowania na szczepienie, Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnego uregulowania tej sprawy” – czytamy w piśmie ZNP do MEiN.

Zdaniem Związku, “jedyną przesłanką uprawniająca do rejestracji na szczepienie powinno być zatrudnienie w szkole lub placówce”. Tymczasem możliwości zaszczepienia pozbawiono m.in. nauczycieli w wieku 65+ oraz nauczycieli z długotrwałą nieobecnością.

“Nie godzimy się na pozbawienie możliwości rejestracji nauczycieli urodzonych w 1955 r. i wcześniej, mających zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (np. urlop dla poratowania zdrowia) lub oddelegowanych do pracy w związku” – podkreślono w piśmie.

Szczepionka nie trafi też do pracowników szkolnej administracji i obsługi. “Jednocześnie ponownie domagamy się możliwości rejestrowania na szczepienie również pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach” – zauważył ZNP.

“Po raz kolejny jesteśmy dzieleni – tym razem w kwestii szczepień. W ten sposób nie buduje się zaufania środowiska oświatowego do działań podejmowanych przez rządzących. Oczekujemy pilnej korekty harmonogramu szczepień dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty”.

(PS, GN)