ZNP stawia żądania MEiN i ostrzega, że zwróci się do central związkowych o rozpoczęcie sporu z rządem

„Żądamy wycofania się przez Ministra Edukacji i Nauki do 18 listopada 2021 r. ze zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz jednoznacznej deklaracji ze strony premiera Mateusza Morawieckiego o rozpoczęciu prac nad nowym systemem wynagradzania nauczycieli powiązanym ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i wzroście wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. W przypadku niespełnienia ww. żądań po 19 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się do central związkowych o wspólne rozpoczęcie Sporu z rządem RP” – czytamy w najnowszym stanowisku Prezydium ZG ZNP. Związek  wystosował list w tej sprawie do szefa MEiN Przemysława Czarnka. Pismo publikujemy w całości.

LIST ZNP DO MEiN

Warszawa, 9.11.2021 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 8 listopada 2021 r.

Prezydium ZG ZNP, kierując się opiniami członków i członkiń Związku Nauczycielstwa Polskiego, krytycznie odnosi się do realizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki naszych postulatów, zgłaszanych  podczas rozmów Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w zakresie:

>> zmiany systemu wynagradzania nauczycieli i powiązania go ze średnim wynagrodzeniem  w gospodarce,

>> zwiększenia subwencji oświatowej,  w tym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.,

>>  rozwiązań emerytalnych.

Ponadto, Prezydium ZG ZNP krytycznie ocenia przebieg trwających od maja br. rozmów partnerów społecznych z kierownictwem resortu. Szczególny sprzeciw budzi fakt, że każda kolejna tura rozmów to przedstawianie przez MEiN coraz bardziej niekorzystnych rozwiązań w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w tym podniesienie pensum oraz wprowadzenie obowiązkowego rejestrowanego czasu pracy w szkole od 2 do ponad 8 godzin poza pensum. Oznaczać to będzie w praktyce faktyczny wzrost obowiązkowego czasu pracy. 

Propozycje MEiN to także:  zmniejszenie wysokości środków socjalnych, dodatku wiejskiego, a także likwidacja dodatku „na start” i dodatku uzupełniającego.

Sprzeciw budzi również nowy system awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

Prezydium ZG ZNP negatywnie odnosi się do trybu i formy prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, zamiast prowadzenia negocjacji kierownictwo ministerstwa ograniczyło się  do przedstawiania kolejnych wersji zmian w Karcie Nauczyciela, w żadnym stopniu nie odnosząc się  do postulatów czy opinii przedstawianych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Trwające siedem miesięcy rozmowy nie przybliżyły ZNP do osiągnięcia konsensusu i podpisania porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Prezydium ZG ZNP uważa, że formuła prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty została wyczerpana. 

Dlatego żądamy wycofania się przez Ministra Edukacji i Nauki do 18 listopada 2021 r. ze zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz jednoznacznej deklaracji ze strony premiera Mateusza Morawieckiego o rozpoczęciu prac nad nowym systemem wynagradzania nauczycieli powiązanym ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i wzroście wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.

W przypadku niespełnienia ww. żądań po 19 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się do central związkowych o wspólne rozpoczęcie Sporu z rządem RP. 

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

(GN)

ZNP odrzuca wszystkie projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela. “Nie służą budowaniu prestiżu zawodu nauczyciela”