ZNP: Do Sejmu trafi projekt ustawy znacząco zwiększającej wynagrodzenia nauczycieli

ZNP domaga się wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli o co najmniej 22,5 proc. Wkrótce w Sejmie znajdzie się poselski projekt ustawy realizującej ten postulat – poinformował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński przed dzisiejszym posiedzeniem ministerialnego zespołu roboczego

– Chcemy rozmawiać o dwóch podstawowych kwestiach. Po pierwsze, o wzroście wynagrodzeń w 2023 r. Po drugie, o przywróceniu art. 88 Karty Nauczyciela, czyli uprawnień emerytalnych, które zostały odebrane nauczycielom w 1999 r. przez AWS – poinformował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP przed rozpoczęciem spotkania w ministerstwie edukacji.

O godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie ministerialnego zespołu roboczego, w którym wezmą udział przedstawiciele ZNP, Forum Związków Zawodowych i oświatowej „Solidarności”.

Związki rozmawiają z MEiN o ocenie pracy, wynagrodzeniach i emeryturach

„Celem spotkania jest omówienie zmian w rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela oraz uzgodnienie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy na 2023 r. Projekt rozporządzenia zostanie przesłany odrębnym pismem. Proponujemy także dyskusję na temat ewentualnych zmian przepisów w sprawie emerytury >>stażowej<< dla nauczycieli” – czytamy w zaproszeniu przesłanym do związków zawodowych.

– W sprawie wynagrodzeń nasz postulat jest niezmienny. Domagamy się wzrostu tzw. kwoty bazowej o 22,5 proc. Ponieważ nasza poprawka do ustawy budżetowej na 2023 r., którą przyjął Senat, została w Sejmie odrzucona, rozwiązanie to w postaci projektu poselskiego zostanie wkrótce złożona w Sejmie – zapowiedział Krzysztof Baszczyński.

W przedstawionym przez ministerstwo edukacji projekcie nowelizacji tzw. rozporządzenia płacowego znalazła się propozycja podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości jedynie od 266 do 326 zł brutto, czyli 7,8 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r.

– Przedstawimy dziś panu ministrowi propozycję wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 15 proc. Jednocześnie sygnalizujemy, że wkrótce złożymy w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie wynagrodzenia – podkreślił wiceprezes ZG ZNP. Związek jest przekonany, że przy obecnej ustawie budżetowej możliwy jest wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego właśnie o 15 proc. – Kolejny wzrost dojdzie do skutku po nowelizacji ustawy budżetowej. Z takim wnioskiem wystąpimy do wszystkich klubów parlamentarnych – zapowiedział Krzysztof Baszczyński.

Ministerstwo edukacji zapowiedziało rozmowy ze związkami na temat emerytury „stażowej” dla nauczycieli, czyli powrotu do art. 88 Karty Nauczyciela odebranego nauczycielom w 1998 r. przez rząd AWS-UW Jerzego Buzka. ZNP czeka tu na konkretne pomysły ministerstwa edukacji oraz symulacje wysokości takich emerytur.

– Nasz postulat jest niezmienny: przywrócenie uprawnień emerytalnych dla wszystkich nauczycieli – tych, którzy wchodzą do zawodu i tych, którzy będą z tego zawodu odchodzić. Jednocześnie chcemy rozmawiać o świadczeniach kompensacyjnych. Przyjęte niedawno przez parlament rozwiązanie umożliwiające nauczycielom przebywającym na świadczeniach pracę w szkołach tylko do 31 sierpnia 2023 r. jest dla nas nie do przyjęcia – ocenił Krzysztof Baszczyński.

Zdaniem Związku, nauczycielom pobierającym „kompensówkę” trzeba umożliwić pracę w szkole bez ograniczeń czasowych.

(PS, GN)