ZNP: Dofinansowanie do pracy zdalnej także dla nauczycieli przedszkoli

Nauczyciele przedszkoli też powinni otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia zdalnych zajęć – uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP zaapelował do MEiN o umożliwienie tej grupie nauczycieli skorzystania ze środków na naukę on-line

Od 29 marca br. lockdownem objęto także przedszkola. To oznacza, że nauczyciele wychowania przedszkolnego muszą organizować zajęcia zdalne.

“W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu ograniczonego funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego polegającego na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć od 29 marca 2021 r. wnioskujemy o umożliwienie nauczycielom wychowania przedszkolnego pracującym zdalnie skorzystania z dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – czytamy w piśmie ZNP do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Pod koniec ub.r. nauczyciele ze szkół mogli skorzystać z zastrzyku w wysokości 500 zł na sprzęt i oprogramowanie do e-nauki. Z możliwości tej wykluczono jednak nauczycieli przedszkoli. ZNP upominał się o tę grupę pedagogów już w listopadzie 2020 r.

“Wówczas Związek Nauczycielstwa Polskiego proponował wprowadzenie do treści rozporządzenia zasady, że prawo do dofinansowania kosztów organizacji nauki zdalnej przysługuje wszystkim nauczycielom realizującym nauczanie w formie zdalnej, począwszy od 19 marca 2020 r. Naszym zdaniem niezrozumiałym było wyłączenie z katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowania nauczycieli oddziałów przedszkolnych, którzy wiosną 2020 r. pracowali zdalnie i ponosili koszty związane z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć online” – czytamy w piśmie do MEiN.

I dalej: “Praca nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach polega na realizacji obowiązkowej podstawy programowej, tak jak w przypadku innych nauczycieli. Nie ma więc uzasadnionego powodu, aby różnicować prawo do dofinansowania ze względu na rodzaj obowiązków nauczyciela, a tym bardziej miejsce zatrudnienia nauczyciela”.

(PS, GN)