ZNP: Imienne listy z zarobkami nauczycieli naruszają dobra osobiste

Publikowanie imiennych list nauczycieli z ich zarobkami to naruszenie dóbr osobistych. ZNP będzie interweniował w tej sprawie.

W ostatnich tygodniach kilka gazet lokalnych w całej Polsce zażądało od wójtów, burmistrzów i starostów powiatowych imiennych list nauczycieli z poszczególnych podlegających tym samorządom szkół i przedszkoli wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu. Listy te były publikowane (!) na łamach prasy.

– To nagonka na nauczycieli – ocenił prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Według Związku, dyrektorzy szkół nie mają prawa informować organów prowadzących o wynagrodzeniach poszczególnych nauczycieli, ponieważ organy prowadzące nie są pracodawcą tych pedagogów.

Co więcej, publikowane listy są nieprecyzyjne, ponieważ nie wyszczególniono na nich np. faktu, czy ktoś otrzymał nagrodę jubileuszową. Nie podaje się w nich także stażu pracy, wymiaru zatrudnienia, liczby godzin ponadwymiarowych i in.

– Wynagrodzenia nauczycieli wynikają z rozporządzenia MEN. Jeśli ktoś chce wiedzieć, ile zarabiamy, niech do nich zajrzy. Nazwiska nie są tu do niczego potrzebne – stwierdził Sławomir Broniarz.

ZNP rozmawia w tej sprawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. – Rzecznik, tak jak i my, jest przekonany, że doszło do naruszenia dóbr osobistych. Będziemy wspólnie interweniować w tej sprawie – zapewnił prezes Związku.

(PS, GN)