ZNP interweniuje w sprawie szczepień nauczycieli na zwolnieniach. Wytyczne zmienione!

Po interwencji Związku Nauczycielstwa Polskiego resort edukacji zmienił wytyczne dotyczące rejestracji do szczepień nauczycieli z długotrwałą nieobecnością w pracy

Według ogłoszonych przez MEiN wcześniej zasad, nauczyciele przebywający np. na urlopach dla poratowania zdrowia lub na długotrwałych zwolnieniach byli wykluczeni z możliwości zarejestrowania się do szczepienia.

ZNP zaapelował do MEiN o zmianę wytycznych, ponieważ nauczyciele ci prędzej czy później wrócą do pracy stacjonarnej z uczniami i w związku z tym powinni być zaszczepieni.

Ministerstwo opublikowało więc nowe zasady rejestracji nauczycieli z długotrwałą nieobecnością w pracy. Wytyczne można przeczytać w sekcji „Q&A – szczepienia dla nauczycieli” na rządowym portalu.

„Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu może się zgłosić na szczepienie?” – tak brzmi jedno z pytań, które pojawiły się w sekcji.

„Na razie do szczepień w II turze nie są rejestrowani nauczyciele, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 25 czerwca br.) z następujących przyczyn:
* urlopu udzielonego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych
* zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
* przeniesienia w stan nieczynny
* urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela”

– czytamy w odpowiedzi.

„Wszyscy pozostali nauczyciele, którzy są nieobecni w pracy, np. długotrwale niezdolni do pracy z powodu choroby, na urlopach macierzyńskich, dla poratowania zdrowia itp. mogą się rejestrować na szczepienie” – podkreślił resort edukacji.

(PS, GN)