ZNP po rozmowach w MEiN: Oczekujemy od ministerstwa konkretnych projektów ustaw

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do MEiN o przedstawienie konkretnych projektów aktów prawnych dotyczących zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. ZNP domaga się prowadzenia „rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu”.

Po ok. sześciu godzinach zakończyło się spotkanie podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Podczas rozmów Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali – Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP oraz Szymon Lepper, przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP (oboje na zdjęciu).

Przedstawiciele Związku zaprezentowali stanowisko organizacji wobec proponowanych przez ministerstwo zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Przypomnieli, że ZNP odniósł się do tych propozycji 18 maja podczas posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Związek zadeklarował wówczas wolę prowadzenia rozmów, jednak nie akceptując zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli w formule przedstawionej przez ministerstwo.

Związek jest przekonany, że wszelkie rozmowy o systemie awansu czy ocenie pracy należy poprzedzić poważną dyskusją o finansowaniu systemu oświaty. Bez pieniędzy nie jest bowiem możliwe wdrożenie żadnych zmian. „Zdaniem ZNP, najistotniejszą kwestią są zagadnienia dotyczące finansowania oświaty i systemu wynagradzania nauczycieli opartego na średnim wynagrodzeniu w gospodarce, a nie jak proponuje ministerstwo minimalnym wynagrodzeniu. Związek przedstawił w tym zakresie własne propozycje (dwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze). Dlatego przedstawiciele ZNP ponownie optowali za tym, by dyskusja o zmianach w awansie zawodowym nauczycieli poprzedzona była osiągnięciem konsensusu w powyższych sprawach” – czytamy w komunikacie ZNP.

Przedstawiciele Związku wyraźnie podkreślili, że nie będzie on „legitymizował zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które negatywnie przełożą się na status zawodowym nauczycieli”.

MEiN powinien też wyłożyć karty na stół i pokazać projekty aktów prawnych. „Oczekujemy od resortu edukacji przedstawienia dokumentu, w którym zawarte zostaną szczegółowe propozycje w formie projektu ustawy i projektów aktów wykonawczych, zawierających uzasadnienie zmian i ocenę ich skutków. Środowisko nauczycielskie uważa, że stanowisko związku powinno być poparte szerokimi konsultacjami prowadzonymi w oparciu o projekty aktów prawnych” – podkreślono w stanowisku ZNP.

Bez takich aktów prawnych poważna dyskusja na temat zmian w pragmatyce nie jest możliwa. „Dlatego, jeżeli będą prowadzone rozmowy o statusie zawodowym nauczycieli bez możliwości poprzedzenia ich rzetelnymi konsultacjami społecznymi, przedstawiciele ZNP wezmą w nich udział w charakterze obserwatorów” – czytamy w komunikacie.

Związek oczekuje od ministerstwa edukacji „poważnego traktowania 600-tysięcznej grupy nauczycieli i przedstawicieli związków zawodowych uczestniczących w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty”.

„Domagamy się:

– rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu,

– rzetelności w dokonywaniu oceny czasu pracy nauczycieli,

– obiektywizmu w ocenie wysokości wynagrodzenia wobec stawianych wymagań i wykonywanych przez nauczycieli obowiązków oraz warunków pracy, w których realizują zadania”

Wniosek ZNP o wznowienie prac nad projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”

Podwyżki kosztem pensum i dodatków. Jakie plany wobec nauczycieli ma MEiN?

(PS, GN)