ZNP po rozmowach z MEiN: „To była farsa”. Niestety – bez ustaleń w kluczowych kwestiach

Gra pozorów i farsa – tak ZNP ocenił efekty dzisiejszego spotkania zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli związków zawodowych w MEiN. – Uczestniczyliśmy w czterogodzinnym spotkaniu, które oceniamy jako zwykłą grę pozorów. Takiej farsy za ministra Czarnka jeszcze nie było – tak dzisiejsze rozmowy w MEiN podsumował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński. Związek wkrótce złoży w Sejmie projekt zmian w prawie, które pozwolą na istotne zwiększenie nauczycielskich wynagrodzeń od lipca 2023 r.

Przykładem tego, co się dziś wydarzyło w MEiN jest zamieszanie wokół porozumienia dotyczącego zmian w ocenie pracy nauczycieli. W czasie poprzednich spotkań w resort edukacji – na wniosek ZNP – zgodził się zmienić obowiązujące od 1 września 2022 r. zasady oceny pracy nauczycieli. Chodzi o to, żeby weryfikacja spełniania przez nauczycieli kryteriów oceny polegała nie na punktowaniu każdego z kryteriów (na skali 0-5 pkt., a jednego kryterium – 0-30 pkt.), ale na zasadzie “zaliczył-nie zaliczył”.

Resort edukacji wraz z zaproszeniem na dzisiejsze spotkanie przesłał związkom projekt nowelizacji rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli zawierający wspomniane zmiany. Porozumienie wydawało się formalnością. Dziś okazało się, że nic z tego.

– Jest to piąte spotkanie, które powinno być finałem rozmów na ten temat. Tymczasem dowiadujemy się, że wszystko, co było do tej pory, jest nieważne, że rozporządzenie, które otrzymaliśmy do zaopiniowania, jest pomyłką. To oznacza, że pomyłką było także dzisiejsze spotkanie w sprawie oceny pracy – ocenił Krzysztof Baszczyński.

Drugim tematem dzisiejszego spotkania były nauczycielskie wynagrodzenia. Po interwencji ZNP ministerstwo edukacji przystąpiło do procedury uzgadniania nowelizacji tzw. rozporządzenia płacowego, w którym znajdują się stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Resort edukacji zaproponował w projekcie podwyżkę w wysokości jedynie od 266 do 326 zł brutto, czyli 7,8 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r.

– Przyszliśmy z postulatem zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc. od 1 stycznia, jednocześnie komunikowaliśmy, że złożymy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, która pozwoli zwiększyć kwotę bazową o 22,5 proc. – poinformował Krzysztof Baszczyński. Przyjęcie projektu przez Sejm pozwoliłoby na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli od lipca 2023 r. (w lipcu w górę pójdzie też płaca minimalna w gospodarce).

Ministerstwo edukacji zapowiedziało rozmowy ze związkami na temat emerytury „stażowej” dla nauczycieli, czyli powrotu do art. 88 Karty Nauczyciela odebranego nauczycielom w 1998 r. przez rząd AWS-UW Jerzego Buzka. ZNP czeka tu na konkretne pomysły ministerstwa edukacji oraz symulacje wysokości takich emerytur.

– To jedno, wielkie nieporozumienie. Jeżeli przez 7 lat rozmawiamy na temat powrotu art. 88 i dzisiaj minister nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania: według jakich zasad to się odbędzie, czy to będzie przejściowa emerytura, od kiedy będzie obowiązywała, to oznacza, że uczestniczymy w grze pozorów. To nie jest uczciwe wobec nauczycieli, gdy rozbudzono ogromne nadzieje, że art. 88 powróci. Po tym, co dzisiaj usłyszałem, można powiedzieć, że nie będzie powrotu art. 88 dla wszystkich. Jeżeli w ogóle, to dla 88 tys. nauczycieli, czyli dla 11 proc. moich koleżanek i kolegów. Szykuje nam się w szkołach piekło. Może o to chodzi ministrowi Czarnkowi – zdiagnozował Krzysztof Baszczyński.

Emerytury stażowe miałyby dotyczyć tylko tych nauczycieli, którzy podjęli pracę przed 1999 r.

– Jeżeli przychodzi się na rozmowy, to nie jest pierwsza dyskusja na ten temat i nie jest się w stanie doprecyzować, o kogo to będzie wchodziło i według jakich zasad, to o czym my mówimy? – zastanawiał się wiceprezes ZG ZNP.

Związek zaproponował więc ewentualne rozszerzenie świadczeń kompensacyjnych na kolejne roczniki (ustawa o „kompensówkach” wygaśnie w 2033 r.). – Ta ustawa już jest, a to wszystko, co nam się proponuje jest bardzo wirtualne. Czuję, że to jest kiełbasa wyborcza – podsumował Krzysztof Baszczyński.

Poniżej znajduje się komunikat ZNP z dzisiejszych rozmów w MEiN:

***

1 lutego w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

ZNP reprezentował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

Celem spotkania było:

· uzgodnienie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,

· zmiana przepisów w sprawie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli,

· nowelizacja rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Przedstawiciele ZNP przedstawili propozycję zwiększenia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli od 1 styczna 2023 r. o 15 proc., a nie jak proponuje ministerstwo edukacji o 7,8 proc. Przypominamy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych nad ustawa budżetową złożył poprawkę zwiększająca kwotę bazową dla nauczycieli o 22,5 proc. w stosunku do kwoty proponowanej w ustawie budżetowej (poprawka ta została odrzucona przez Sejm), co skutkowałoby 15-procentowym wzrostem zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. W tej sprawie brak jest porozumienia. Kierownictwo resortu podtrzymało rozwiązania przedstawione w projekcie rozporządzenia płacowego nauczycieli. ZNP w najbliższym czasie złoży poprzez posłów projekt zmian ustawowych, które pozwolą na zwiększenie wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r.

Przedstawiciele ZNP domagali się przywrócenia prawa do wcześniejszej emerytury i możliwości skorzystania z niej przez wszystkich nauczycieli spełniających warunki określone w art. 88 Karty Nauczyciela, a także obliczania tej emerytury na podstawie „starych” przepisów. Resort edukacji przedstawił bardzo ogólne założenia do dyskusji i zaproponował dalsze rozmowy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ze zdumieniem i oburzeniem przyjął wycofanie się przez ministra Przemysława Czarnka z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli, który ZNP otrzymał przed rozmowami w ministerstwie, zlikwidowane zostały wartości punktowe i procentowe przy dokonywaniu oceny pracy. Były to zmiany zgodne z postulatem ZNP i oczekiwaniami środowiska nauczycielskiego. Ich celem była eliminacja bezprawnych działań polegających na tworzeniu w niektórych szkołach i placówkach regulaminów i wskaźników oceniania. To, co wydarzyło się podczas rozmów w sprawie przekazanego nam projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli uznajemy za farsę”.

(PS, GN)