ZNP: Projekty z zakresu edukacji finansowane z funduszy unijnych. Jakie wsparcie dla uczennic i uczniów z Ukrainy? (komunikat)

„Obecnie procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw będzie wprowadzał zasadę, zgodnie z którą dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenia społeczne, musi realizować w Polsce obowiązek szkolny albo obowiązek nauki. Zgodnie z szacunkami MEN liczba uczennic i uczniów z Ukrainy zwiększy się o około 60 tys.” – czytamy m.in. w komunikacie ZNP. W dniach 5- 6 czerwca odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie Rozwój Społeczny (FERS), w którym OPZZ  i ZNP reprezentuje Aleksandra Wąsik. Komunikat Związku po tym posiedzeniu publikujemy w całości.

W dniach 5- 6 czerwca odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie Rozwój Społeczny (FERS), w którym OPZZ  i ZNP reprezentuje Aleksandra Wąsik.

Jednym z najważniejszych procedowanych projektów był ten, który będzie dotyczyć wsparcia edukacji dla uczennic i uczniów z Ukrainy.

Obecnie procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw będzie wprowadzał zasadę, zgodnie z którą dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenia społeczne, musi realizować w Polsce obowiązek szkolny albo obowiązek nauki. Zgodnie z szacunkami MEN liczba uczennic i uczniów z Ukrainy zwiększy się o około 60 tys.

Wg stanu na dzień 15 maja 2024 r., w polskim systemie oświaty uczy się 142 467 uczniów i uczennic z Ukrainy a 69 tys. dzieci przebywających w Polsce uczy się w zdalnym systemie ukraińskim. Uczniowie korzystający z nauki zdalnej w ukraińskim systemie oświaty są niewidoczni dla systemu polskiego co może rodzić szereg problemów np. tych związanych z ich społecznym funkcjonowaniem. Ponadto Ukraina planuje zakończenie edukacji zdalnej.

Łączna wartość projektu to 116 256 626 EUR i są to środki, które pochodzą z przesunięć w innych działaniach finansowanych z funduszy europejskich. Nasza przedstawicielka zawnioskowała o działania wspierające nauczycieli w kontekście projektu ( wsparcie psychologiczne, wsparcie asystentów międzykulturowych, usługi tłumaczenia i inne), przygotowanie jasnego systemu dystrybucji tych środków i współpraca z organami prowadzącymi oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych nt. zakresu wsparcia. W odpowiedzi na to Przedstawicielka MEN nakreśliła zakres tych działań, który w naszej ocenie odpowiada zgłoszonym potrzebom oraz zapowiedziała, że konsultacje potrwają do końca września, aby wszyscy interesariusze mogli w nich wziąć udział.

Pozostałe projekty z zakresu edukacji procedowane przez KM przez poszczególne instytucje:

NCBiR – projekt „Efektywne zarządzanie uczelnią w celu minimalizowania zjawiska drop-outu.”

CPE –„Zagraniczna mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET2).”. Postulat ZNP dotyczył zwiększenia wsparcia dla szkół, który do tej pory nie korzystały z Programu Erasmus, ponieważ w obecnym systemie 90% środków jest przeznaczonych dla instytucji akredytowanych, które posiadają doświadczenie w realizacji tych działań.

MZ – działania z zakresu psychiatrii ( w tym dla dzieci i młodzieży), które będą wdrażane w ramach FERS.

MFiPR – „Wsparcie rówieśnicze  w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży.”

Głównym celem projektu będzie opracowanie i przetestowanie w szkołach ponadpodstawowych metody wsparcia dla uczniów/uczennic w kryzysach psychicznych, opartej o wsparcie rówieśnicze, tzw. metodę peer support. Punktem wyjścia dla opracowania metody, która zostanie przetestowana w ramach projektu, będą doświadczenia z pierwszych pilotażowych działań krajowych wykorzystujących podejście peer support, a także doświadczenia dotyczące podobnych inicjatyw zagranicznych. Peer support jako model wsparcia jest stosowany w programach wdrażanych od lat poza Polską i może stanowić odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wsparcia środowiskowego w obliczu pogłębiającego się kryzysu zdrowia psychicznego młodzieży. Jak wskazują eksperci wsparcie rówieśnicze jest formą nieprofesjonalnego niesienia pomocy i wykazuje się dużą skutecznością. W obliczu poważnego kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz trudności w organizacji skutecznej, instytucjonalnej, systemowej pomocy specjalistycznej należy sięgnąć po wszelkie dostępne formy wsparcia pozainstytucjonalnego. Programy wsparcia bazujące na naturalnych zasobach grupy rówieśniczej są skuteczną formą pomocy w sytuacjach kryzysowych. Postulat ZNP dotyczył włączenia do projektu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania hejtowi, mowie nienawiści i propagowaniu praw dziecka wśród uczniów oraz zwrócenia szczególnej uwagi kwestiom poufności i prywatności w przypadku udzielania wsparcia.

MFiPR – „Adaptacja do wizyt stomatologicznych dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami.”,

MEN – projekt niekonkurencyjny IBE dot. kształcenia zawodowego na 5 poziomie PRK i konkurs na wsparcie poradni psychologiczno –pedagogicznych. Drugi projekt zakłada wsparcie w postaci grantów dla poradni psych.-ped., które będą mogły przeznaczyć na wyposażenie, narzędzia psychologiczne, szkolenia etc. Łączna wartość projektu to 83 mln 500 tys. zł.

NASK – “Klub cyfrowych możliwości” – Wsparcie dzieci w rozwijaniu umiejętności ICT poza zajęciami szkolnymi w tym organizacja warsztatów wakacyjno-feryjnych. Promocja projektu będzie miała miejsce na CodeWeek.

Więcej na stronie ZNP tutaj

(GN)

Fot: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/Facebook

Raport Fundacji British Council – uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji

Wiceminister Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce

Lekcje ukraińskiego i nauczyciele z Ukrainy w polskich szkołach. Wiceminister Mucha o planach MEN