ZNP przygotował poradnik mający pomóc w organizacji pracy w szkole z uczniami z Ukrainy

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował poradnik “Nasza szkoła waszym domem, wsparcie dla naszych koleżanek i kolegów”, który pomoże zorganizować pracę w szkole, gdy pojawią się w niej uczennice i uczniowie z Ukrainy.  “Zależy nam na tym, żeby fundament tego nowego szkolnego domu dla uchodźców był trwały i stabilny, żeby służył zbudowaniu wspólnoty pełnej wzajemnego zaufania” – czytamy na stronie ZNP.

Na poradnik składa się pięć podrozdziałów z praktycznymi wskazówkami oraz informacja o kolejnych planowanych przez ZNP działaniach. „Opracowując nasz poradnik, korzystaliśmy z doświadczenia niemieckich koleżanek i kolegów, którzy w 2014 i 2015 roku stanęli wobec ogromnego napływu dzieci uchodźczych i z dnia na dzień klasy ich powiększały się o kilkoro, a czasem nawet o kilkanaścioro uczniów. Zwracali oni uwagę, że początkową empatię i gotowość niesienia pomocy po kilku tygodniach zastąpiły inne emocje, spowodowane brakiem wsparcia, ogromnym poczuciem odpowiedzialności i przeciążeniem pracą, a także obawami, czy podejmowane działania są słuszne, czy nie szkodzą” – wskazano.

ZNP poleca także informację o asystentkach i asystentach, którzy mają doświadczenie migracji, znają język polski i język ojczysty dziecka, mogą pełnić rolę tłumacza i dawać wsparcie. Asystenci:

– pomagają dzieciom cudzoziemskim w nauce,

– wspierają dzieci w adaptacji w środowisku szkolnym,

– pośredniczą w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,

– pomagają zrozumieć różnice kulturowe oraz rozwiązywać wynikające z nich nieporozumienia czy konflikty,

– kształtują postawę szacunku dla różnorodności społecznej w szkole.

W kolejnych dniach ZNP planuje wydać wskazówki jak uczyć języka polskiego jako obcego, jak rekrutować osoby, które mogą czasowo pełnić funkcję asystentów międzykulturowych, i w ogóle krótkiego kompendium wiedzy o roli i zadaniach asystentów, przepisach prawnych regulujących ich pracę w szkołach, sposobie finansowania etc.

ZNP zapewnia, że zostaną także “przygotowane webinaria lub podcasty z wybitnymi ekspertami na temat historii Ukrainy i szeroko rozumianej problematyki ukraińskiej, w tym stosunków polsko-ukraińskich; lekcje historii o Ukrainie oraz na temat kultury i norm społecznych towarzyszących codziennemu życiu Ukraińców; metod dezinformacji w internecie, a także, jak rozpoznawać fejki o wojnie.

Poradnik oraz informacje o asystentkach i asystentach są dostępne na stronie ZNP tutaj oraz tutaj.

(GN)

Солідарні з Україною! – Związek przygotował grafiki poświęcone Ukrainie. Gotowe do druku i wywieszenia!

“Jak rozmawiać o wojnie w Ukrainie w szkole?” Kilka poradników i wydarzeń polecanych w sieci