ZNP pyta kandydatów o edukację

Jakie mają pomysły na poprawę statusu zawodowego i prestiżu nauczycieli, jak chcieliby zachęcić młodych ludzi do pracy w szkole i co sądzą o pomysłach prywatyzacji oświaty – to tylko część pytań, jakie Związek Nauczycielstwa Polskiego zadał kandydatom na prezydenta RP

W niedzielę 12 lipca br. odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej obecny prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wśród głosujących w wyborach jest też ponad 600-tysięczna grupa nauczycieli. Dlatego ZNP zapytał kandydatów o ich poglądy na kluczowe dla środowiska sprawy.

Oto pytania, jakie zostały przesłane do sztabów Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego:

1. Czy Pana zdaniem status zawodowy nauczycieli nadal powinien być uregulowany w odrębnej ustawie? Jakie inicjatywy podejmie Pan w celu podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela?

2. Jaki ma Pan pomysł na zachęcenie młodych ludzi do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela?

3. W jaki sposób Pana zdaniem powinien być ukształtowany system finansowania zadań oświatowych, w tym wynagradzania nauczycieli?

4. Co Pan sądzi o narastającym zjawisku prywatyzacji oświaty i przekazywaniu samorządowych szkół innym podmiotom?

5. Od września 2019 roku z systemu oświaty zniknęły gimnazja. Jak ten fakt wpłynął na warunki nauki i pracy w szkołach?

6. Jak ocenia Pan działania rządu dotyczące kształcenia na odległość?

(PS, GN)