ZNP w Łodzi protestuje przeciwko planowanym zwolnieniom pracowników niepedagogicznych

Okręg Łódzki ZNP wyraził stanowczy sprzeciw wobec planowanej redukcji zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych.

„Nowe wytyczne Miasta Łodzi do tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 spotkały się z negatywną opinią dyrektorów łódzkich szkół. Według nich propozycje Miasta: >>uniemożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie placówek oświatowych i nie uwzględniają specyfiki poszczególnych szkół<< – czytamy na Facebooku Okręgu.

„Niedoinwestowanie oświaty przez rząd powoduje, że samorządy mają coraz większe problemy w utrzymaniu infrastruktury szkolnej i realizacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w oświacie. Jednak potrzeba uporządkowania struktury zatrudnienia pracowników oświatowej administracji i obsługi nie może prowadzić do drastycznego pogorszenia warunków ich pracy” – podkreślono. „Okręg Łódzki ZNP jako reprezentant pracowników oświaty oczekuje na konstruktywne rozmowy z Władzami Miasta w tej sprawie” – czytamy.

Według najbardziej pesymistycznych wyliczeń dyrektorów szkół od września 2021 r. zatrudnienie straci do połowy z obecnej kadry niepedagogicznej, zaś magistrat informuje o cięciach ok. 12 proc. z 4250 etatów (przy czym to dyrektor ma decydować, czy ciąć równo po etatach swoich niepedagogicznych, czy kogoś zwolnić). Urzędnicy argumentują, iż winny tej redukcji jest rząd PiS, bo jego subwencja oświatowa na łódzką oświatę jest niedoszacowana o pół miliarda złotych rocznie.

Protest łódzkich oddziałów ZNP przeciwko nowym wytycznym organizacji pracy szkół został skierowany do prezydent miasta Hanny Zdanowskiej. Z jego treścią można się zapoznać tutaj.

(JK, GN)

Łódź: Porozumienie w sprawie pracowników niepedagogicznych w cieniu zwolnień? ZNP reaguje