ZNP: Zaliczyć nauczycieli do grupy specjalnego ryzyka

ZNP po raz kolejny zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie kompetencji dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy powinni otrzymać prawo o podjęciu decyzji o nauczaniu zdalnym lub hybrydowym. Nauczyciele powinni natomiast zostać zaliczeni do „grup specjalnego ryzyka”

Związek zwrócił się do szefa rząd o „niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo wychowanków, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty”. Chodzi o to, że „wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu szkół częściowo tylko rozwiązują problem powstrzymania rozszerzania się epidemii koronawirusa, ponieważ pominięto przedszkola i klasy I-III w szkołach podstawowych”.

„Ponownie apelujemy o wyposażenie dyrektora w rzeczywiste kompetencje zarządcze i wprowadzenie regulacji uprawniającej dyrektora szkoły i placówki oświatowej do podjęcia decyzji o nauczaniu zdalnym lub hybrydowym bez potrzeby ubiegania się o zgodę sanepidu” – czytamy w liście prezesa ZNP Sławomira Broniarza do premiera Morawieckiego.

Ponadto w związku ze wzrostem ryzyka zawodowego, ZNP zaapelował o „zaliczenie nauczycieli do grupy specjalnego ryzyka” i wprowadzenie w czasie pandemii rozwiązań gwarantujących im:

* dostęp do badań przesiewowych,
* dostęp do bezpłatnych testów na COVID-19,
* bezpłatne szczepienia na grypę,
* wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej,
* prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru wskutek niezdolności do pracy z powodu COVID-19 (niezdolność powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych) lub przebywania na obowiązkowej kwarantannie na skutek pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19, w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych.

Przypomnijmy – uprawnienie związane z wypłatą pełnego wynagrodzenia w razie zakażenia COVID-19, kwarantanny lub izolacji otrzymało kilka grup zawodowych, jak policjanci, strażnicy miejscy, żołnierze, strażacy, pracownicy opieki społecznej, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, a nawet Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Sejm przegłosował takie rozwiązanie 22 października br. w nowelizacji „niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19”. Ustawą zajmuje się obecnie Senat.

(PS, GN)