ZNP zaprasza oświatowe związki na spotkanie ws. nauczycielskich emerytur

ZNP zaprosił dwa pozostałe oświatowe związki zawodowe na spotkanie 16.05.2023 „w celu przedyskutowania możliwości podjęcia wspólnych działań, które przyczynią się do przyjęcia przez stronę rządową, jak najkorzystniejszych rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli”.

Temat ten jest związany z przedstawionymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycjami dotyczącymi możliwości przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę.

Według ZNP, rozwiązania zaprezentowane podczas spotkania grupy roboczej powołane w ramach  Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty są rażąco niekorzystne dla nauczycieli i zdecydowanie mniej korzystne finansowo od obecnie obowiązujących nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Znacząco odbiegają też od deklaracji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który w licznych medialnych wypowiedziach obiecywał przywrócenie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela. „Należy zatem uznać, że konstytucyjny minister w sposób nieuprawniony przywoływał ten artykuł pragmatyki zawodowej nauczycieli, tym samym rozbudzając duże nadzieje środowiska oświatowego” – podkreślono w komunikacie.

Prezydium ZG ZNP stanowczo odrzuciło ww. założenia, na podstawie których resort edukacji zamierza opracować legislacyjne rozwiązania.

(GN)

“Rażąco niekorzystne dla nauczycieli”. Prezydium ZG ZNP z dezaprobatą o propozycji tzw. emerytur stażowych