Związkowcy i pracodawcy alarmują, że rząd dokonał zamachu na niezależność Rady Dialogu Społecznego

„W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm, znalazł się zapis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na wniosek organizacji lub bez jej wniosku członków Rady Dialogu Społecznego” – alarmują niektóre centrale związkowe i organizacje pracodawców pisząc o zamachu na niezależność Rady Dialogu Społecznego i autonomię organizacji partnerów społecznych.

„Niezależność i autonomia organizacji związkowych i organizacji pracodawców jest fundamentem dialogu społecznego, zagwarantowanym nie tylko w ustawie, ale także w dokumentach międzynarodowym, w tym w Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Traktatach Unii Europejskiej. Takie uprawnienie organu rządowego – Prezesa Rady Ministrów to zamach na niezależność organizacji związkowych i organizacji pracodawców” – czytamy.

Dzisiejszy, wspólny protest central związkowych i organizacji pracodawców w sprawie zamachu na niezależność Rady Dialogu Społecznego i autonomię organizacji partnerów społecznych.

Opublikowany przez Konfederacja Pracy Sobota, 28 marca 2020

 

„Trudno wytłumaczyć pobudki uchwalenia takiego przepisu, a moment w którym partnerzy społeczni zgłaszają swoje uwagi do projektu, uczestnicząc zgodnie z gwarancjami ustawowymi w procesie legislacyjnym, reprezentując interesy milionów pracowników i tysięcy firm jest skandaliczną sytuacją. Przypominamy, że dialog społeczny jest jednym z fundamentów polskiej i europejskiej demokracji, a niezależność związków zawodowych i organizacji pracodawców i ich statutowych organów od administracji nigdy nie była podważana” – podkreślają sygnatariusze.

Centrale związkowe i organizacje pracodawców „oczekują od Premiera i reprezentantów Sejmu RP natychmiastowego wycofania się z tej regulacji”.

(JK, GN)

Fot: OPZZ