Żywioł uderza też w szkoły

Ze względu na podtopienia lokalnych dróg oraz zalania budynków szkolnych w województwie małopolskim zawieszono zajęcia w 6 szkołach i placówkach. Najgorsza sytuacja panuje jednak na Podkarpaciu

Jak poinformowało ministerstwo edukacji, w gminie Bojanów (Podkarpacie) we wszystkich szkołach zostały zawieszone zajęcia, a na termie gminy Wadowice Górne lekcje nie odbywają się w 7 szkołach. W sumie, 37 szkół i placówek oświatowych na terenie województwa podkarpackiego ucierpiało w efekcie powodzi, podtopień i gwałtownych opadów. W niektórych z nich zajęcia odbywają się normalnie, a w pozostałych służby oceniają sytuację.

W województwie śląskim szkody wystąpiły w 7 szkołach i placówkach, w których zostały zalane szatnie szkolne, sale gimnastyczne i dydaktyczne.

W czwartek 24 maja br. z powodu ulewnych deszczy, trąby powietrznej, uderzenia pioruna, w 4 województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim oraz świętokrzyskim uszkodzona była infrastruktura szkół i placówek oświatowych. Szkód doświadczyły w sumie 17 szkół i placówek oświatowych. Zalane zostały piwnice, szatnie szkolne, kuchnia, sale dydaktycznych, gimnastyczne, uszkodzone dachy, brakuje energii elektrycznej oraz uszkodzona jest infrastruktura teleinformatyczna. W niektórych szkołach odwoływano zajęcia z uwagi na zagrożenie wylaniem rzeki czy koniecznością uporządkowania podtopionej infrastruktury szkolnej.

MEN przypomniało, że samorządy mogą skorzystać z pomocy finansowej z rezerwy 0,4 proc. części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Samorządom może też zostać udzielona pomoc w usuwaniu skutków żywiołów w odniesieniu do budynków szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez samorząd.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) położonych na obszarze gmin wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu,
w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Nieprzekraczalny termin na składanie wniosków to 31 października 2019 r.

(PS, GN)