1 września przed Pomnikiem TON w Warszawie. Niezwykły apel pamięci poświęcony bohaterom tajnego nauczania

Pandemia nie przerwała tej pięknej tradycji. Znowu – jak co roku – spotkaliśmy się 1 września – w dniu inauguracji nowego roku szkolnego i w 82. rocznicę napaści wojsk hitlerowskich na Polskę – przy Pomniku Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Powiślu w Warszawie.

W apelu pamięci poświęconym nauczycielom tajnego nauczania, niezwykłym bohaterom II wojny światowej, wzięli udział przedstawiciele władz związkowych i samorządowych ze Sławomirem Broniarzem, prezesem ZNP i Renatą Kaznowską, zastępczynią prezydenta m. st. Warszawy na czele. W uroczystości wzięli udział także m.in. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, przedstawiciele OPZZ z przewodniczącym Andrzejem Radzikowskim, Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Warszawy, Mirosław Sielatycki, zastępca dyrektora Biura Edukacji Warszawy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego, delegacje Oddziałów ZNP, poczty sztandarowe szkół z Warszawy i Mazowsza.

Uczestników spotkania powitała Ewa Zielińska, sekretarz Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i jednocześnie przekazała smutną wiadomość. Na Mazowszu już nie mamy żyjących nauczycieli tajnego nauczania. Wiosną br. odeszli dobiegający prawie stu lat ostatni dwoje: Halina Duczmal-Pacowska (uczyła w czasie wojny w powiecie garwolińskim) i Mirosław Halicz (uczył w powiecie sierpeckim).

Tomasz Korczak, prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP, w swoim przemówieniu podkreślił:

– Bądźmy dumni, bo żadne inne państwo nie może szczycić się podobnym czynem swoich nauczycieli i uczniów. Dlatego naszą powinnością i przywilejem jest kultywowanie pamięci o nauczycielach TON, niezłomnych strażnikach niepodległości i trwałości naszego państwa.

Z pewnością budujący jest fakt, że w apelach pamięci przed Pomnikiem TON uczestniczą liczne delegacje szkół z pocztami sztandarowymi na czele. Uczniowie przygotowują i przedstawiają też już tradycyjnie na zakończenie spotkania program artystyczny.

W tym roku wiersze wybierała i czuwała nad ich właściwą interpretacją nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie p. Agnieszka Strzelczyk. Wiersze recytowały Zosia i Honorata (uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie), a oprawę muzyczną (gra na gitarze i śpiew) zapewniła nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 217 w Warszawie, p. Alina Idzikowska.

Witold Salański

Fot. Głos Nauczycielski/Witold Salański

Relacja z wydarzenia ukaże się także w Głosie Nauczycielskim nr 36 z 8 września br.

82 lata temu wybuchła II wojna światowa. Apel pamięci przed pomnikiem TON w Warszawie

82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Państwowe uroczystości w Wieluniu i na Westerplatte