11 listopada w Łodzi. Marek Ćwiek: Obchodzimy Święto Niepodległości oraz Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

W Łodzi, także ze względu na tradycje miasta, przywiązujemy dużą wagę do historii Polski i historii Związku. To w okręgu łódzkim w Pilaszkowie 114 lat temu powołano Związek Nauczycieli Ludowych, który w wyniku późniejszych zmian organizacyjnych przekształcił się w Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czujemy się więc zobowiązani żeby tą tradycję kultywować i czcić.

Z Markiem Ćwiekiem, prezesem Okręgu Łódzkiego ZNP, rozmawia Jarosław Karpiński

11 listopada br. już po raz 30. odbędzie się Święto Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP podkreśla w tym dniu swoje tradycje niepodległościowe, przypomina postać Józefa Piłsudskiego, który był honorowym członkiem Związku. Jak to się zaczęło, skąd wzięła się idea?

– Pomysłodawcą tego święta jest Krzysztof Baszczyński, obecny wiceprezes ZG ZNP, a wcześniej prezes Okręgu Łódzkiego ZNP. To z jego inicjatywy 11 listopada 1990 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy Święto Okręgu Łódzkiego. Szczególna jest oczywiście data historyczna, w tym dniu obchodzimy jednocześnie Święto Niepodległości. W Łodzi, także ze względu na tradycje miasta, przywiązujemy dużą wagę do historii Polski i historii Związku. To w okręgu łódzkim w Pilaszkowie 114 lat temu powołano Związek Nauczycieli Ludowych, który w wyniku późniejszych zmian organizacyjnych i zjednoczenia ruchu nauczycielskiego przekształcił się w Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czujemy się więc zobowiązani żeby tą tradycję kultywować i czcić. Ale w Łodzi żywe są również tradycje ruchu niepodległościowego i robotniczego – pamiętamy o rewolucji 1905 roku, która miała przecież nie tylko wymiar socjalny, ale także niepodległościowy. To wszystko powoduje, że historia jest dla nas szczególnie ważna.

Chociaż Józef Piłsudski był honorowym członkiem Związku, ściśle współpracował z nauczycielami w czasie walki o niepodległość i wspierał postulaty nauczycielskie w wolnej Polsce, to wiedza na ten temat nie jest niestety powszechna. Wiele osób z zaskoczeniem przyjmuje informacje na ten temat.

– Dlatego staramy się o tym przypominać. Akcentowaliśmy to w ostatnich latach. Podczas Święta Okręgu Łódzkiego nawiązujemy zawsze do początków polskiej państwowości i roli Józefa Piłsudskiego. Ale nawiązujemy też do początków ruchu związkowego na ziemiach polskich. Łódź zajmuje szczególne miejsce jeśli chodzi o walkę o prawa robotników, walkę o prawa pracownicze.

Jak wyglądają doroczne obchody Święta Niepodległości i Święta Okręgu Łódzkiego w Waszej organizacji?

– Honorujemy zasłużonych członków ZNP wręczając odznaczenia związkowe. Wręczane są także medale resortowe i państwowe. Co roku zapraszamy na uroczystości wojewodę, kuratora oświaty, władze miasta, władze centralne ZNP. Odbywa się część artystyczna, występują łódzcy artyści i zespoły muzyczne. W tym roku część artystyczną uświetni Chór Klubu Nauczyciela. Jest to też okazja do integracji środowiska, rozmów, nie tylko tych o historii. To nas scala, spaja i dodaje wiatru w żagle. Wszystko odbywa się w zabytkowych i nastrojowych pomieszczeniach Klubu Nauczyciela w Łodzi, mieszczącego się w przedwojennej kamienicy Kindermanna.

Jest to więc także okazja do budowy związkowej wspólnoty…

– Tak. To jest bardzo ważne. Zawsze warto przypominać skąd się wywodzimy, warto pamiętać o tym skąd nasze korzenie związkowe pochodzą,  o tym co nas łączy i dlaczego jesteśmy razem. Ale rozmawiamy też o przyszłości, zastanawiamy się w jakim kierunku Związek powinien zmierzać.

W tym roku uroczystości będą miały jakiś nowy akcent?

– Od kilku lat święto jest okazją do wręczania statuetki Okręgu Łódzkiego ZNP „Przyjazna dłoń”. Honorujemy tą statuetką osoby szczególnie zasłużone dla ZNP w naszym regionie. W tym roku nasze spotkanie będzie też okazją do zwiedzenia Sali Historii ZNP w siedzibie okręgu łódzkiego, gdzie prezentowana jest wystawa „ZNP na ziemi łódzkiej – od korzeni po współczesność”.

Dziękuję za rozmowę.

Na zdjęciu głównym: Marek Ćwiek w Sali Historii ZNP w siedzibie okręgu łódzkiego. Fot. Okręg Łódzki ZNP

Zdjęcie portretowe – fot. Marek Ćwiek/Facebook

Historia ZNP to historia polskiej szkoły. Dziś mija 114 lat od zjazdu w Pilaszkowie