16 maja obchodzimy Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji

We wtorek przypada Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji (World Education Support Personnel Day). To święto pracowników oświaty zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach i placówkach.

Pracownicy wspomagający w edukacji to wszyscy pracownicy niepedagogiczni, od obsługi technicznej, pracowników stołówek, administracji szkolnej po asystentów nauczycieli. Do tej grupy w niektórych krajach zaliczani są także doradcy pedagogiczni, zawodowi etc.

„Wszystkim pracownikom administracji i obsługi, kuchni oraz asystentom nauczycieli życzymy przede wszystkim dużo zdrowia oraz dobrych i bezpiecznych warunków pracy, a także uznania ze strony szkolnej społeczności i satysfakcji!”- napisali Bożena Dwornik, przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP oraz Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Centrala zrzeszająca nauczycielskie związki zawodowe z całego świata – Education International – przygotowała z tej okazji specjalne grafiki i filmy!

Podobnie jak Światowy Dzień Nauczyciela, Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji, jest okazją do uczczenia pracy pracowników wspomagających, podkreślenia ich roli w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji oraz rzucenia światła na problemy, z którymi się borykają.

Międzynarodówka Edukacyjna zwraca uwagę m.in. na niskie płace i brak stabilnych warunków zatrudnienia w tej grupie zawodowej.

Światowy Dzień Personelu Wsparcia Edukacji (ESP Day) został ustanowiony w związku z pierwszą w historii Konferencją ESP Education International (EI) w 2018 r., po przyjęciu Rezolucji ESP na 7. Światowym Kongresie w 2015 r.

Konferencja zatwierdziła deklarację w sprawie praw i status personelu pomocniczego edukacji, wzywając do jego stosowania na całym świecie.

(GN)

16 maja – Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji