191. lat temu wybuchło Powstanie Listopadowe

W nocy z 29 na 30 XI 1830 r. rozpoczęło się Powstanie Listopadowe – jeden z największych zrywów niepodległościowych w dziejach Polski. Trwają obchody związane ze 191. rocznicą wybuchu powstania.

W sobotę w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych spoczął Maurycy Mochnacki, działacz emigracyjny, pisarz, uczestnik powstania listopadowego. Pogrzeb był zwieńczeniem uroczystości sprowadzenia szczątków bohatera powstania z Francji do Polski.

W poniedziałek na dziedzińcu Belwederu odbędzie się apel z okazji Dnia Podchorążego oraz 191. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. W uroczystości wystawienia posterunku warty honorowej wezmą udział delegacje sześciu wyższych szkół wojskowych, policyjnej oraz pożarniczej. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych odczyta list prezydenta Andrzeja Dudy.

Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Był to zryw niepodległościowy, którego celem było wyzwolenie Królestwa Polskiego spod panowania rosyjskiego zaborcy. Był to jednocześnie największy wysiłek zbrojny w historii polskich walk wyzwoleńczych w XIX wieku. Przez prawie 11 miesięcy prawie 150 tysięcy ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy. Po wielu początkowych sukcesach powstanie zakończyło się klęską militarną. Jego konsekwencją była także Wielka Emigracja i ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego.

Podczas powstania siły polskie i rosyjskie stoczyły wiele bitew. W największej i najbardziej krwawej z nich, pod Olszynką Grochowską w lutym 1831 roku, zginęło około 7 tysięcy polskich i prawie 9 i pół tysiąca rosyjskich żołnierzy. Wojskom polskim udało się wówczas zatrzymać na wiele tygodni marsz armii rosyjskiej na Warszawę.

Więcej na portalu dzieje.pl.

(JK, GN)

Fot: Domena publiczna. Wojciech Kossak, „Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w Łazienkach”

190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego